راکتور پتوی لجن بی هوازی با جریان رو به بالا (UASB) – Upflow anaerobic sludge blanket digestion

راکتور پتوی لجن بی هوازی با جریان رو به بالا (UASB) – Upflow anaerobic sludge blanket digestion

Climate Change: Summary of CDM Project 4567

هدف اصلی در سیستم UASB حذف آلاینده های آلی از فاضلاب، پساب و لجن می باشد چرا که تصفیه بی هوازی فاضلاب فرآیندی است که در آن با استفاده از روش های بیولوژیکی و بدون استفاده از هوا یا اکسیژن اقدام به تصفیه فاضلاب می کنند. میکروارگانیسم های بی هوازی، آلاینده‌های آلی را به بیوگاز که شامل متان و کربن دی اکسید است، تبدیل می نماید.

UASB

راکتور پتوی لجن بی هوازی با جریان رو به بالا (UASB)

تکنولوژی پتوی لجن با جریان رو به بالا که با نام راکتور UASB نیز شناخته می شود، نوعی هاضم بی هوازی می باشد که از آن برای تصفیه فاضلاب استفاده می شود. راکتور UASB نوعی هاضم تولید کننده متان است که با به کارگیری فرآیند و میکروارگانیسم های بی هوازی، پتوی لجن دانه ایی تشکیل می دهد.

UASB

مفهوم و طراحی

اساس کار راکتور UASB بر مبنای سیستمی به عنوان جداکننده سه فازه می باشد که راکتور را قادر می سازد تا گاز، آب و مخلوط لجن را تحت شرایطی با میزان آشفتگی بالا، از هم جدا کند. این عملکرد موجب فشرده شدن پکیج و به دنبال آن کاهش هزینه ها می شود.

UASB

راکتور برای جداسازی بیوگازها دارای دودکش ها (دریچه های) متعددی می باشد. به دلیل آنکه مرز مشترک بزرگ میان آب و گاز موجب کاهش شدید آشفتگی جریان می شود، لذا بارگذاری‌های نسبتا زیاد (۱۰ تا ۱۵ kg/m3) ممکن خواهد بود. جداسازی در راکتورهای UASB تنها به ۱ متر ارتفاع نیاز دارد که همین امر مانع از بروز اثرات شناور سازی در لایه های بالاتر و در نتیجه تشکیل لایه های شناور در منطقه دلخواه می شود.

به طور کلی در طول فرآیند تصفیه توسط راکتورهای UASB، زیر لایه ها از یک بستر لجن گسترش یافته عبور می کنند که حاوی زیست توده هایی (بیومس) با غلظت بالا می باشند. پس از آن، قسمت های باقی مانده ی زیرلایه ها از زیست توده هایی با تراکم کمتر که پتوی لجن نامیده می شوند، عبور می کنند.

UASB

UASB

جریان فاضلاب ورودی توسط پمپ، از پایین (کف) وارد راکتور UASB می شود. جریان ورودی در حین حرکت رو به بالای خود با زیست توده های موجود در بستر لجن تماس پیدا نموده و سپس با ادامه ی حرکت رو به بالای خود، سایر زیر لایه ها مجدداً با زیست توده هایی که غلظت آن ها در مقایسه با بسترهای لجن پایینی بسیار کمتر می باشد، واکنش می دهد.

حجم پتوی لجن باید مقداری باشد که توانایی تصفیه تکمیلی بر روی فاضلاب برگشتی از لایه‌های زیرین بستر لجن را نیز داشته باشد. در عین حال این کار موجب ثبات کیفیت جریان خروجی نیز می گردد. یک جدا کننده سه فازی (گاز – مایع – جامد یا GLS) که در بالای پتوی لجن قرار دارد، وظیفه ی جداسازی ذرات جامد را از مخلوط (گاز، مایع و جامد) پس از تصفیه بر عهده دارد و به این ترتیب گاز و مایع می توانند از راکتور UASB خارج شوند.

سپس فاضلاب تصفیه شده توسط سیستم جمع آوری خروجی که شامل آبشخورها یا لاندر می‌باشد که در سرتاسر منطقه تخلیه وجود دارند، جمع آوری شده و به مخزن اصلی فرستاده می‌شود. بیوگاز تولید شده نیز پس از جمع آوری برای دفع یا استفاده به عنوان سوخت از سیستم خارج می شود.

در مطالعه ای که بر روی ۶۸۲ تصفیه خانه صورت گرفت، متوسط بارگذاری طراحی شده برای سیستم UASB مقدار ۱۰kgCOD/m3.d بود.

ارتفاع و سطح راکتور UASB

در راستای کاهش فضای مورد نیاز برای تصفیه خانه (کاهش هزینه خریداری زمین تصفیه خانه) راکتور UASB باید تا جای ممکن بلند در نظر گرفته شود. همچنین طراحی باید به گونه ای صورت گیرد که ارتفاع بستر لجن کافی بوده و سرعت جریان در حداکثر مقدار مجاز ( ۱/۲ تا ۱/۵ m/h ) قرار گیرد. بنابراین ارتفاع بستر لجن می بایست حداقل در حدود ۲/۵ – ۱/۵ متر باشد، و همچنین خود راکتور برای تامین فضای مناسب برای بستر لجن، پتوی لجن و جدا ساز سه فازه به ۴ متر ارتفاع نیاز دارد. آن طور که در استانداردهای موجود بیان شده است بیشترین ارتفاع مجاز برای راکتور ۸ متر می باشد، اما ارتفاع مناسب و کاربردی برای مصارف معمول بین ۴/۵ تا ۶ متر است.

در بیشتر مواقع بستر لجن ۳۰ تا ۶۰ درصد از حجم کلی راکتور را به خود اختصاص می دهد و پتوی لجن نیز ۲۰ تا ۳۰ درصد و ۱۵ تا ۳۰ درصد باقی مانده از حجم کلی نیز سهم جداساز GLS است.

جداساز گاز، مایع و جامد (GLS)

هدف اصلی از طراحی این این بخش، تسهیل برگشت لجن بدون نیاز به استفاده از انرژی خارجی یا تجهیزات کنترلی می باشد. وظیفه ی اصلی جداساز GLS مهیا نمودن سطح تماس کافی و مناسب بین گاز و آب در درون محفظه گاز، مهیا نمودن سطح کافی ته نشینی در خارج از محفظه برای کنترل مقدار سرریز سطح و باز شدن کافی روزنه های (سوراخ ها) کف برای پیشگیری از ایجاد آشفتگی به علت سرعت بالای جریان ورودی در بخش ته نشینی و برگشت مقدار کافی جامدات به راکتور UASB می باشد. توجه به هندسه و ویژگی های هیدرولیکی واحد، از عوامل مهم در اطمینان از عملکرد مناسب جداساز GLS می باشد.

UASB

مقایسه فرآیندهای هوازی و بی هوازی

جدول بالا مقایسه روش تصفیه هوازی با تصفیه بی هوازی برای فاضلابی با ۱۰۰۰kgCODB/d می باشد.

کاربردها و موارد استفاده از سیستم UASB

• صنایع تولید نوشیدنی
• صنایع تخمیر و تولید الکل
• صنایع غذایی
• صنایع کاغذ

مزایای UASB

• در طول فرآیند تصفیه، حجم قابل توجهی از بیوگازهای ارزشمند جمع آوری می شود که می توان پس از جمع آوری از آن ها استفاده نمود.
• تولید بسیار کمتر جامدات زائد بیولوژیکی در مقایسه با فرآیندهای هوازی، چرا که بیشتر انرژی موجود در فاضلاب در این روش صرف تولید محصولات گازی شده و در نتیجه انرژی چندانی برای رشد سایر سلول ها باقی نمی ماند.
• نیاز کم به انرژی برای انجام فرآیند تصفیه
• نیاز کمتر به مواد مغذی
• توانایی از مدار خارج نمودن سیستم برای مدت زمان طولانی بدون بروز خسارت های جدی
• توانایی مدیریت شوک های آلی

معایب UASB

• تصفیه بی هوازی بدون استفاده از تصفیه تکمیلی توانایی تامین استانداردهای لازم برای تخلیه خروجی به آب های سطحی را ندارد
• تولید ترکیبات کاهش یافته سولفور و نیاز توجه جدی به آن ها (به دلیل خوردگی، بوی نامطبوع و موارد ایمنی)
• طولانی بودن مدت زمان راه اندازی
• نیاز فرآیندهای بی هوازی به دامنه ی مناسبی از درجه حرارت (۱۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد) و در نتیجه عدم کارآیی آن برای مناطق سردسیر (به خصوص در زمستان)
• نیاز به برخی تجهیزات (pH سنج، دماسنج و …) و همچنین نیروی متخصص برای بازرسی و زیر نظر داشتن شرایط داخلی راکتور (هزینه بر بودن راهبری)

جمع بندی

در نهایت می توان گفت پتوی لجن بی هوازی با جریان رو به بالا (UASB) نوعی هاضم بی هوازی می باشد که از آن برای تصفیه فاضلاب استفاده می شود. این روش معمولاً برای رقیق سازی جریان های فاضلاب (اندازه ذرات بیشتر از ۰/۷۵ میلی متر و TSS سه درصد) مناسب است.

همانطور که در بالا اشاره شد، ۴ مورد زیر اصلی ترین کاربردهای این سیستم ها می باشند:
• صنایع تولید نوشیدنی
• صنایع تخمیر و تولید الکل
• صنایع غذایی
• صنایع کاغذ

روی هم رفته این ۴ مورد ۸۷ درصد از فعالیت های صنعتی را تشکیل می دهند. در نتیجه کاربردهای این روش روز به روز در حال گسترش بوده و امروزه در موارد زیر نیز از این فرآیند استفاده می شود:
۱- تصفیه فاضلاب و پساب صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی
۲- فاضلاب صنایع نساجی
۳- شیرابه زباله ها
۴- چرخه تبدیل سولفور و حذف فلزات

همچنین در مناطق گرمسیر می توان از UASB برای تصفیه فاضلاب خانگی نیز استفاده کرد.

فرآیندهای بی‌هوازی – Anaerobic Process

فرآیندهای بی‌هوازی – Anaerobic Process

به فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی که در غیاب اکسیژن توسط میکرو ارگانیسم‌ها انجام می‌گردد، فرآیندهای بی‌هوازی می‌گویند. باکتری‌هایی که در این روش فعالیت می‌کنند اغلب در سه مرحله باعث تجزیه مواد آلی می‌شوند.

Related image

مراحل تجزیه مواد آلی

مرحله اول : هیدرولیز (Hydrolysis)

در اولین مرحله تجزیه، مواد معلق فاضلاب به مواد محلول تبدیل می‌شود. مرحله هیدرولیز که مهم‌ترین مرحله تصفیه بی‌هوازی است 5 تا 15 روز طول می‌کشد و اصولاً خیلی کند ادامه خواهد یافت. در این مرحله تصفیه، مواد پیچیده آلی شکسته شده و به مواد آلی محلول تبدیل می‌شوند که شامل هیدرولیز بیو پلیمرها نظیر پروتئین ها، کربوهیدرات‌ها، چربی و روغن می‌باشد.

مرحله دوم : اسیدی شدن و تولید استات

مرحله اسیدی شدن (Acidification) شامل فرمانتاسیون اسیدهای آمینه و قند و تولید هیدروژن، استات، اسیدهای چرب فرار با زنجیره کوتاه و الکل. در این مرحله از تجزیه بی‌هوازی ممکن است اسیدهای چرب با زنجیر طویل نیز به وجود آید. همچنین استات سازی (Acetogenesis) نیز صورت می‌پذیرد که در آن کلیه محصولات حاصل از دو مرحله 1 و همین مرحله به استات تبدیل می‌شود.

در این مرحله هضم بی هوازی یا تصفیه بی‌هوازی اعمال توأم اسیدی شدن و تولید استات است که در اثر آن مواد آلی ساده حاصل از مرحله هیدرولیز به اسید های چرب فرار و احتمالاً اسید استیک و سرکه تبدیل خواهند شد.

این مرحله تصفیه بی‌هوازی گاهی به ترش شدن تعبیر شده و اسیدهای آلی حاصل از آن نوع، COD هستند که باکتری‌های مولد متان آن‌ها را مورد استفاده قرار می‌دهند و حاصل این عمل تولید متان است.

درمجموع مصرف این اسیدها اکسیژن موردنیاز کاهش خواهد یافت. درحالی‌که در محیط مقادیر قابل توجهی گازکربنیک وجود دارد میزان اکسیژن موردنیاز کاملا حذف نخواهد گردید. با پیدایش اسیدهای چرب فرار قطعاً PH  محیط پایین آمده و زمان مربوط به انجام مرحله دوم تصفیه بی هوازی به کیفیت فاضلاب مربوط است.

اگر در فاضلاب قندهای ساده موجود باشد این مرحله به سرعت انجام خواهد گردید و اگر محتوی پروتئین و مواد آلی پیچیده باشد انجام دومین مرحله تصفیه بی‌هوازی به زمان نیاز خواهد داشت.

مرحله سوم تولید متان

سومین مرحله تولید متان (Methanogenesis) که در آن از استات و ترکیب (H2, Co2) گاز متان تولید می‌گردد و مواد مولد COD به متان تبدیل می‌شوند. در این مرحله بهره‌بردار باید نظارت دائم بر PH، حرارت، مواد سمی موجود در سیستم و مواد مغذی داشته باشد. در اکثر راکتورهای بی‌هوازی این مرحله حدود 5 ساعت به طول خواهد انجامید. در صورت بالا بودن غلظت سولفات در فاضلاب هنگام تصفیه بی‌هوازی امکان احیای سولفات به S H2 نیز وجود خواهد داشت.

مزایای استفاده از سیستم فاضلاب بی‌هوازی

 • عدم نیاز به قطعات الکترو مکانیکال
 • عدم نیاز به سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
 • انطباق کامل با الزامات و ضوابط محیط زیست .
 • حذف عملیات گسترده ساختمانی و تأسیساتی.
 • امکان ایجاد فضای سبز در قسمت بالای سیستم تصفیه فاضلاب بی‌هوازی که در داخل زمین قرارگرفته است.
 • اقتصادی بودن این سیستم نسبت به سایر سیستم تصفیه فاضلاب

روش UASB، FBR،UAFB نمونه‌هایی از روش‌های بی‌هوازی تصفیه فاضلاب هستند. لازم به ذکر است که در سپتیک تانک ها به سبب عدم وجود اکسیژن محلول کافی فرآیندهای بی‌هوازی بیولوژیکی غالب هستند.

در این مقاله به‌اختصار در مورد هر یک از فرایندهای مزبور توضیحاتی داده می‌شود که شرح کامل آنها در مقالاتی به صورت مستقل آورده شده است.

روش UASB:

این سیستم با جریانی روبه بالا نوعی سیستم تصفیه بی‌هوازی فاضلاب یا راکتور بی‌هوازی است که قادر است با راندمان نزدیک به 80% فاضلاب‌های صنعتی با آلودگی شیمیایی بسیار بالا فلزات سنگین و مواد سمی را کاهش داده و فاضلابی مناسب جهت ورود به سیستم‌های هوازی را مهیا سازد.

در این روش بدون حضور اکسیژن و با کمک باکتری‌های بیماری زا بی‌هوازی فاضلاب را تصفیه می‌کنند. این باکتری‌ها با تبدیل مواد آلی و آلوده‌کننده به گاز متان (که قابل مصرف در تولید انرژی می‌باشد) نه‌تنها به انرژی برای فعالیت‌های خود در تصفیه فاضلاب نیاز ندارد بلکه قادر به تولید مقادیر قابل توجهی انرژی نیز هستند.

راکتور تصفیه بی‌هوازی با رشد چسبیده ( سیستم تصفیه UAFB ):

این روش از رایج‌ترین فرآیندهای بی‌هوازی رشد معلق در تصفیه فاضلاب هست.

 راکتور تصفیه بی هوازی با رشد چسبیده
راکتور تصفیه بی هوازی با رشد چسبیده

در راکتورهای پیش تصفیه بی‌هوازی UAFB آکنده های از جنس پلاستیک به طرز خاص طراحی و ساخته‌شده و به صورت صفحات ماتریس شکل در داخل راکتور تعبیه می‌گردد. این ماتریس ها بستر مناسبی را برای رشد و تکثیر میکرو ارگانیزم ها که معمولاً به صورت بیو فیلم یا غشاء بیولوژیکی رشدی کمتر ایجاد می‌نماید. رشد این بیو فیلم‌ها (غشاء بیولوژیکی) معمولاً بسیار سریع می‌باشد.

مزایا:

 • تولید لجن این سیستم (UAFB) اندک است
 • در فرآیند پیش تصفیه UAFB از هیچ‌گونه مواد افزودنی استفاده‌نشده و حتی به واسطه تولید گاز متان این روش می‌تواند انرژی‌زا هم باشد.
 • سیستم پیش تصفیه UAFB نسبت به سیستم‌های قدیمی و متعارف بی‌هوازی به فضای کمتری نیاز دارد.

FBR (Fluidized-bed reactor) :

راکتور بی‌هوازی رشد ثابت با بستر سیال (FBR) ازنظر طرح فیزیکی مشابه راکتور بستر انبساط یافته با جریان روبه بالا می‌باشد. اندازه دانه‌بندی بستر مشابه راکتور با بستر انبساط یافته است؛ برگشت پساب خروجی برای فراهم کردن سرعت کافی روبه بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد .

از فرآیندهای FBR بی هوازی برای تصفیه جریان‌های مواد زائد صنعتی خطرناک مورد استفاده قرارگرفته است.

ABR راکتور بافل دار بی هوازی (Anaerobic Baffled Reactor) :

یکی دیگر از روش‌های بی‌هوازی تصفیه فاضلاب استفاده از راکتورهای بی‌هوازی بافل دار می‌باشد. از مهم‌ترین ویژگی این روش سرعت بالای تصفیه آن است.

به دلیل ویژگی‌های هیدرولیکی خاص این نوع راکتور، زمان ماند جامدات در راکتور (SRT) بیشتر از زمان ماند هیدرولیکی (HRT) آن است به عبارت دیگر ویژگی خاص هیدرولیکی سامانه باعث جداسازی زمان ماند هیدرولیکی و زمان ماند جامدات شده و به این طریق تصفیه مناسب فاضلاب در زمان ماند کم حاصل می‌گردد.

روش تصفیه بدین ترتیب است که آن فاضلاب با عبور از میان تعدادی اتاقک به صورت پایین رونده و بالارونده، تصفیه می‌گردد. هر اتاقک از دو بخش پایین رونده و بالارونده تشکیل‌شده که معمولاً حجم و عرض بخش بالارونده 3 برابر بخش پایین رونده منظور می‌گردد.

به دلیل تقسیم این راکتور به اتاقک‌های مجزا، سامانه توانایی زیادی در مقابله با شوک‌های آلی و هیدرولیکی دارد و می‌توان گفت حساسیت این سیستم به تغییرات بسیار کمتر از دیگر دستگاه‌های بی‌هوازی مشابه است.

 راكتوربافل دار بي هوازی
راکتور بافل دار بی هوازی

مزایای سیستم بی‌هوازی ABR

 • بهبود فرایند تصفیه با عملکرد مرحله‌ای
 • راندمان بالا برای فاضلاب‌های صنعتی
 • عدم نیاز به انرژی
 • زمان ماند هیدرولیکی کم و زمان ماند مواد جامد بالا
 • مقاوم در برابر شوک‌های هیدرولیکی و کیفیتی
 • راه بری ساده و عدم نیاز به سیستم جمع اویی گاز پیچیده

کاربرد:

این سیستم در تصفیه انواع فاضلاب‌های صنعتی، فاضلاب صنایعی که با تغییرات احتمالی در میزان دبی یا آلودگی فاضلاب همراه هستند، فاضلاب‌های شهری و انسانی، فاضلاب اجتماعات کوچک، اجتماعات کم‌درآمد و فاضلاب مناطقی که با مشکل وجود برق مواجه هستند و نیز به عنوان پیش تصفیه برای دیگر واحدهای فرایندی تصفیه فاضلاب کاربرد دارد.

error: Content is protected !!