شناورسازی با هوای محلول در تصفیه فاضلاب – Flotation – IGF – DGF – DAF

شناورسازی با هوای محلول در تصفیه فاضلاب – Flotation – IGF – DGF – DAF
Autoflot®: Mechanical Induced Gas Flotation Separator

تصفیه فاضلاب با استفاده از شناورسازی با هوای محلول یا فشرده: در هر صنعت انواع مختلفی از فاضلاب ها با مشخصات و مشکلات منحصر به خود تولید می شوند و در نتیجه محصولات متنوعی برای حل این مسائل فرایندی و تصفیه فاضلاب مربوطه وجود دارد. یکی از این محصولات، دستگاه جداکننده و شناورساز ذرات آلودگی با استفاده از روش شناورسازی با هوای محلول است که برای تصفیه انواع فاضلاب ها شامل غذا و لبنیات، گوشت، ماهی، مرغداری، دامداری، صنایع نفت و پتروشیمی و روغنی برای حذف مواد جامد معلق، چربی ها، روغن ها و گریس استفاده می شود. راندمان فرایندی بالا و انعطاف پذیری عملیاتی از نکات قوت این تجهیزات می باشند. در این دستگاه، حذف آلاینده با استفاده از تزریق هوا در آب یا فاضلاب تحت فشار و سپس آزاد شدن هوا در فشار اتمسفر در مخزن انجام می شود. سیستم شناورساز هوای محلول، میکروحباب ها را به بخار تبدیل کرده که به مواد جامد متصل می شود و آنها را در سطح شناور می کند. پس از آن کف یا لجن تشکیل شده توسط پاروها از سطح مخزن روبیده می شوند. این محصول گاها در پکیج انعقاد و شناوری سازی الکتریکی یا پکیج تصفیه فاضلاب به عنوان روش کمکی پس تصفیه یا پیش تصفیه جهت بهبود راندمان حذف یا کاهش بار ذرات چربی و روغن به کار می رود.

شناور سازی با هوای محلول Dissolved Air Floatation

غالباً به آب یا فاضلاب ورودی به مخزن شناورسازی شناورسازی با هوای فشرده یا به بیانی دیگر شماروسازی با هوای محلول مواد منعقدکننده نظیر کلرید آهن یا سولفات آلومینیوم افزوده می شود تا ذرات کلوئیدی منعقد شده و به لخته های بزرگتری تبدیل شوند. بخشی از فاضلاب تصفیه شده خروجی از DAF به یک مخزن تحت فشار کوچک پمپاژ می شود و در این تانک هوای فشرده تزریق می شود. این موضوع منجر به اشباع سازی فاضلاب تحت فشار با هوا می شود. جریان اشباع شده با هوا به قسمت جلویی تانک شناورسازی بازگردانده می شود و از یک شیر فشارشکن عبور می کند در نتیجه هوای آزاد شده در فاضلاب به حالت حباب های ریز در می آید. حباب ها در محل هسته سازی در سطح ذرات جامد معلق به وجود آمده و به این سطوح می چسبند. با تشکیل هر چه بیشتر حباب ها، نیروی بالابرنده حباب ها بر نیروی گرانش غلبه کرده و باعث شناورسازی ذرات معلق بر سطح می شود که تولید یک لایه کف و لجن می کند. سپس این لایه توسط پارو (Skimmer) از سطح روبیده می شود. درنهایت آب بدون لجن از تانک شناورسازی خارج می شود. در برخی طراحی ها، صفحات پکینگ موازی (لاملا) برای ایجاد سطح جدایش بیشتر و بهبود راندمان واحد استفاده می شود. سیستم های شناورسازی با هوای محلول می توانند بصورت دایره ای (راندمان حذف بالاتر) یا مستطیلی (زمان ماند بیشتر) طراحی و ساخته شوند. در نوع دایره ای حرکات مارپیچی در جریان رخ می دهد و زمان ماند می تواند 3 دقیقه باشد در حالی که در نوع مستطیلی زمان ماند حداقل 20 تا 30 دقیقه است.

نکته کلیدی درتصفیه فاضلاب صنعتی به روش  شناورسازی با هوای محلول، گرانش و تولید میلیون ها حباب خیلی ریز است. براساس قانون استوکس، اندازه قطره روغن و دانسیته آن روی میزان شناور شدن آن روی سطح تأثیر دارد. قطرات بزرگتر و سبک تر با سرعت بیشتری به سمت سطح بالا می روند. چسبیدن یک حباب کوچک به یک قطره روغن چگالی قطره را کاهش داده و سرعت حرکت آن به سمت سطح مخزن را افزایش می دهد. بنابراین حباب های کوچک تر موجب تشکیل قطرات روغن شناور کوچکتری روی سطح می شوند. یک سیستم شناورسازی کارآمد نیازمند تولید مقدار کافی و ممکن حباب است که این عمل را موجب شود. اندازه حباب ها در این روش معمولاً در بازه 1 تا 50 میکرومتر است. تنها عیب فرایند شناورسازی با هوای محلول را می توان هزینه بالای اجرا و نگهداری و تعمیرات آن دانست؛ به عبارت دیگر در این روش هزینه اولیه و جاری بالا می باشد.

در صنایعی که مقدار چربی و روغن در فاضلاب آنها زیاد است مانند صنایع تولید روغن به جای هوای محلول از نیتروژن محلول استفاده می شود تا از خطر انفجار جلوگیری شود. این روش، شناورسازی با گاز محلول (Dissolved gas flotation)  نامیده می شود. پروانه پمپ در این نوع از فرایند شناورسازی به صورت دوطرفه طراحی می شود. یک سمت طوری طراحی می شود که مانند یک پمپ سانتریفیوژ معمولی جهت انتقال مایع عمل کند و طرف دیگر به گونه ای است که بخار را به پمپ رسانده و با مایع مخلوط کند و به این ترتیب مانند شناورسازی با هوای محلول حباب های ریز گاز در مایع رها می شود. علاوه بر این، یک نوع عایق بندی خاص نیز جهت افزایش طول عمر پمپ ها در پمپ های فرایند شناورسازی با گاز محلول اعمال می شود.

Veolia AutoFlot | Tundra

مزایای روش شناورسازی با هوای محلول:

 • سرعت شفاف شدن در DAF بیشتر از ته نشینی است که باعث کاهش ابعاد مخزن لخته سازی می شود.
 • لجن تشکیل شده در DAF غلیظ تر و فشرده تر از ته نشینی است.
 • مقدار منعقدکننده و کمک منعقدکننده مصرفی در این روش کم است.
 • اثرات اکسیدکنندگی موجود در DAF باعث کاهش بو می شود.
 • در این روش ذرات ریز و جلبک ها نیز حذف می شوند که این موضوع از گرفتگی لوله ها و فیلترها جلوگیری می کند.

شناورسازی با گاز القا شده (IGF)

شناورسازی با گاز القاشده (Induced Gas Flotation) فرایندی مشابه شناورسازی با هوای محلول جهت حذف مواد معلق مانند روغن و جامدات معلق است. در این روش نیز حذف توسط تزریق حباب های گاز به آب یا فاضلاب در یک مخزن شناورسازی انجام می شود. در این فرآیند به منظور تولید حباب در مخزن شناورسازی، گاز به داخل مخزن کشیده می شود که برای انجام این امر دو روش وجود دارد:
1)هیدرولیکی: در این روش، بخشی از فاضلاب تصفیه شده  از مخزن شناورسازی خارج شده سپس به وسیله پمپ دوباره به مخزن بازمی گردد و پیش از ورود به مخزن در لوله با گاز مخلوط می شود تا حباب ها در مخزن شناورسازی ایجاد شوند.
2)مکانیکی: در این روش، یک پروانه چرخشی درون مخزن شناورسازی تعبیه می شود و توسط تشکیل گرداب، گاز را به داخل مخزن کشیده و با فاضلاب مخلوط می کند تا حباب داخل مخزن شناورسازی ایجاد شود. گاز داخل این سلول بطور مداوم در حال سیرکوله شدن است.
روش هیدرولیکی معمولا ارزان تر است، هزینه های عملیاتی کمتری دارد و نیاز به نگهداری کمتری نسبت به نوع مکانیکی دارد. فرایند شناورسازی با استفاده از گاز القاشده به طور گسترده ای برای تصفیه فاضلاب از تاسیسات تولید نفت و گاز دریایی استفاده می شود زیرا در این تاسیسات، گاز خام بطور طبیعی تولید می شود که از آن به عنوان گاز القاشده می توان استفاده کرد. در این روش نیز مانند شناورسازی با هوای محلول در صورت لزوم از مواد منعقدکننده جهت جداسازی بهتر استفاده می شود و وجود اسکیمر روی سطح مخزن نیز امری ضروری است.

دستگاه چربی گیر  – DGF – Dissolved gas flotation- DAF – dissolved air flotation

دستگاه چربی گیر  – DGF – Dissolved gas flotation- DAF – dissolved air flotation

پکیج چربی گیر DAF ، دستگاه چربی گیر DAF یا سیستم چربی گیر DAF به عنوان یکی از پیشرفته ترین روش های حذف روغن وچربی در حال حاضر مطرح می باشد که به منظور حذف چربی و روغن از آب و پساب به خصوص روغن محلول ، جامدات معلق و کاهش بسیاری دیگر از پارامترهای آلاینده نظیر BOD5 و COD مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

جنس پکیج چربی گیر DAF

در انتخاب جنس پکیج چربی گیر DAF مواردی همچون استحکام سازه ای ، مقاومت در برابر خوردگی و امکان شکل دهی به سازه با توجه به فرآیند مورد نیاز می بایست مورد توجه قرار گیرد. پکیجهای DAF در حال حاضر عموما از جنس فلزی ساخته می شوند.

کاربرد پکیج DAF

در کلیه مواردی که نیاز به حذف چربی و روغن باشد به خصوص در صورتی که روغن به صورت محلول و یا ذرات آن بسیار ریز باشند چربی گیر DAF مورد استفاده قرار می گیرد. از مهمترین موارد استفاده این پکیج ها در صنعت می توان موارد زیر را نام برد.

صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی
صنعت لبنی و کشتارگاه ها
صنعت تولید فولاد
کارواش و قالی شویی
صنعت چرم سازی

مزایای سیستم چربی گیر DAF

کارآیی بالا در حذف چربی و روغن به خصوص حذف روغن محلول و روغن با قطر ذرات کوچکتر
ممکن بودن طراحی مدولار پکیج چربی گیری DAF و امکان جابجایی
سادگی و زمان اندک ساخت و سهولت بهره برداری
اندک بودن حجم دستگاه چربی گیر DAF و امکان طراحی و ساخت بر پایه فضای در دسترس
استحکام سازه ای و عدم خوردگی

 

فرآیند شناورسازی در پکیج چربی گیر DAF

در این پکیج تزریق هوای تحت فشار به داخل صورت می گیرد. حباب های هوا به ذرات می چسبند و به شناور شدن آن ها کمک می نمایند. به طور کلی این فرآیند مورد استفاده در سیستم چربی گیر DAF از چهار مرحله اساسی تشکیل می‌شود.

تولید حباب ریز یا Fine Bubble در آب یا پساب
برخورد ما بین ذرات شناور و حباب های هوا
چسبیدن حباب های هوا به ذرات شناور
صعود مجموعه متشکل از هوا و روغن به سطح مایع

 

پارامترهای طراحی پکیج DAF

مهمترین پارامترها در طراحی پکیج چربی گیر DAF شامل موارد زیر می باشد:

نوع ذرات چربی و روغن به صورت معلق ، امولسیون یا محلول
قطر ذرات چربی و روغن به طوری که قابلیت شناور شدن با اندازه ذره افزایش می یابد و البته در بسیاری از موارد می توان اندازه ذرات را با استفاده از فرآیند انعقاد و لخته سازی در دستگاه چربی گیر DAF افزایش داد.
چگالی ذرات روغن و چربی
سرعت جریان در مخزن شناورسازی
یکنواخت سازی جریان ورودی
مقدار هوا ، روش مخلوط نمودن هوا با مایع و قطر ذرات حباب هوا
حفظ pH مناسب

Related image

مهمترین اجزاء دستگاه چربی گیر DAF

واحد انعقاد و لخته سازی
مخزن شناورسازی
کمپرسور تأمین کننده هوا
پمپ فشار
مخزن نگهداری پساب تصفیه شده
مخزن اشباع سازی و اختلاط مایع و هوا

 

روشهای اشباع سازی در چربی گیر DAF

هوا توسط دستگاه اشباع کننده تحت فشار به آب تزریق می گردد. این آب که با هوای محلول اشباع شده است به آب جریان اصلی که می بایست تصفیه گردد اضافه می شود. زمانی که این دو آب با یکدیگر مخلوط می شوند به دلیل افت فشار ایجاد شده هوای محلول داخل آب تمایل به آزاد شدن دارد و این حباب ها به سمت سطح حرکت می کنند در همین حین ذرات با وزن مولکولی پایین را با خود به سطح آب می رسانند.

به منظور اشباع سازی پساب از هوا در سیستم چربی گیری DAF جریان پساب تحت فشار قرار می‌گیرد که این امر به سه روش زیر صورت می‌پذیرد:

اشباع سازی پساب با تحت فشار قرار دادن کل جریان در چربی گیر DAF : در این روش کل حجم پساب خام ورودی فشرده شده و از هوا اشباع می‌گردد. بدلیل اینکه بیشترین میزان هوا در پساب حل می‌گردد احتمال بیشتر برخورد و متصل شدن مناسب ذرات و حباب های هوا از مزیت های این روش می باشد در حالی که افزایش هزینه های پمپاژ و افزایش احتمال شکسته شدن لخته ها از معایب آن است.

اشباع سازی پساب با تحت فشار قرار دادن قسمتی از جریان در چربی گیر DAF : در این روش بخشی از پساب خام ورودی تحت فشار قرار گرفته و از هوا اشباع می شود. کاهش هزینه های پمپاژ و کاهش احتمال شکسته شدن لخته ‌ها از مزیت های این روش می باشد در حالی که کاهش احتمال برخورد و اتصال ذرات و حباب هوا و همچنین افزایش احتمال قیچی شدن لخته‌ها و یا امولسیونی شدن روغن به دلیل کاهش فشار جریان ورودی از معایب آن است.

اشباع سازی پساب با تحت فشار قرار دادن جریان برگشتی در چربی گیر DAF : در این روش بیست تا پنجاه درصد پساب تصفیه شده به سیستم برگردانده و تحت فشار قرار گرفته می‌شود. کاهش هزینه های پمپاژ و کاهش احتمال شکسته شدن لخته‌ها و یا امولسیونی شدن مجدد روغن از مزایای این روش می باشد در حالی که به منظور عدم کاهش بار هیدرولیکی به علت افزوده شدن جریان برگشتی به جریان خام ورودی می بایست از بستر شناورسازی بزرگتری استفاده نماییم.

 

نقش کربن آلی در فرایند شناور سازی

نکته مهم و قابل توجه در این قسمت این که به منظور استفاده از این روش در فرآیند های تصفیه آب می بایست میزان کل کربن آلی مشخص شود زیرا در مقادیر بالای این شاخص به دلیل بالا بودن وزن مولکولی و سنگین بودن توده تشکیل شده، بازده فرآیند پایین می آید. نکته دیگر این که  کریپتوسپورودیوم و ژیاردیا را توسط این واحد می توان حذف نمود. معمولا این روش برای تصفیه آب با رنگ بسیار بالا و مملو از جلبک که دارای کدورت پایینی باشد بسیار مناسب می باشد.

 

ابعاد و ظرفیت پکیج DAF

امکان ساخت پکیج چربی گیر DAF در ظرفیت و ابعاد گوناگون وجود دارد که در ظرفیت های بالاتر معمولا به صورت مدولار طراحی و اجرا می شود.

 

نصب پکیج چربی گیر با هوای فشرده

با توجه به وجود تجهیزاتی از قبیل کمپرسور ، مخزن تحت فشار ، اسکیمر جمع آوری چربی و سایر تجهیزات و ابزار دقیق مورد نیاز ، به منظور کاهش زمان و مشکلات مرحله نصب تا حداکثر ممکن ، نصب این تجهیزات در محل ساخت انجام می پذیرد لذا مرحله نصب و راه اندازی پکیج چربی گیر DAF با سهولتی قابل قبول و در زمانی کوتاه صورت می پذیرد.

 

بهره برداری از پکیج چربی گیری DAF

دستگاه چربی گیر DAF شرکت شاران به صورت کاملا اتوماتیک بوده و از اپراتوری و بهره برداری ساده ای برخوردار است. اپراتور معمولا جهت بازدید های دوره ای و آماده نمون محلول های شیمیایی مورد نیاز خواهد بود.

 

از مهمترین دلایل انتخاب روش DAF می توان به موارد زیر اشاره کرد

 • کاربرد بالا
 • صرفه جویی درمصرف انرژی در تصفیه فاضلاب.
 • کیفیت بالاتر پساب تخلیه شده به محیط در حالیکه هزینه ها کاهش یافته
 • کاهش حجم لجن با وجود محتوای جامدات خشک بالاتر.
 • قابلیت استفاده برای بازیابی و بازیافت روغن های غیر امولسیون بدون نیاز به روش های تصفیه دیگر.
 • عملیات تعمیر و نگهداری کم
 • اجزای پلاستیکی تقویت شده، سایش و خوردگی را کاهش می دهند.
 • سیستم مورد استفاده از یک مخزن تحت فشار برای جلوگیری از نیاز به پخش کننده ها در مخزن شناور استفاده می کند.
 • نیاز به فضای کمتر
 • در مقایسه با فناوری های دیگر نیاز به فضای مورد نیاز کمتری دارد
 • قدرتمند بودن سازه
 • ساخته شده از فولاد ضد زنگ درجه ۳۰۴ یا ۳۱۶ و برای اطمینان از عمر طولانی و در نظر گرفتن استانداردها جهت کاهش خطرات خوردگی.
 • در نظرگرفتن تمامی استانداردهای موجود در ایران و اروپا
 • کاهش عملیات ورودی
 • سیستم کنترل کاملا اتوماتیک بوده و نیاز به عملیات دستی را از بین می برد.
 • نظارت جامع و کامل از تخلیه نهایی برای فاضلاب یا تصفیه بیشتر.

سیستم تصفیه فاضلاب به روش DAF یک فرایند کاملا فیزیکی است که بر اساس یک طراحی ساده عمل می کند. پساب ورودی ممکن است نیاز به پیش تصفیه داشته باشد؛ مانند اضافه کردن منعقد کننده ها برای اطمینان از شرایط عملیاتی بهینه، تنظیم pH نیز ممکن است ضروری باشد.

پساب ورودی وارد مخزن فلوتاسیون می شود که در آن با پساب تصفیه شده (که گاه به نام آب سفید) در تماس قرار گیرد. درصد کل جریان پساب که در آن هوا دمیده شده و تحت فشار قرار می گیرد  و تصفیه می شود، توسط عوامل مختلف تعیین می شود. افزایش فشار داخل لوله در جایی که هوا در حال حل شدن است، تضمین می کند که در شرایط تحت فشار نسبت به فشار اتمسفر غلظت بالاتری از هوا به فاز مایع تبدیل می شود .

هنگامی که پساب اشباع شده وارد مخزن شناور می شود، فشار هوا به فشار اتمسفر آزاد برمی گردد. این موضوع بلافاصله موجب می شود تا جریان تصفیه سوپراشباع شده و به دلیل خروج هوای حل شده از محلول، حباب های کوچک تولید شود.

این حباب ها مواد معلق موجود در فاضلاب را در خود حل کرده و آنها را به سطح منتقل می کنند. در پایان مواد جمع شده در سطح توسط یک اسکیمر مکانیکی جمع آوری می شوند.

در داخل مخزن شناور مستطیلی شکل، ساز و کار اسکیمر شامل مجموعه ای از پاروها یا پره هایی است که روی یک زنجیر پلاستیکی مقاوم در برابر خوردگی قرار گرفته و تنها آلاینده های در سطح مخزن را جمع آوری کرده و به یک مخزن منتقل می کنند. برای از بین بردن خطر ایجاد لجن در کف مخزن فلوتاسیون، ممکن است یک اسکرابر درکف درنظرگرفته شود.

DAF به طور گسترده اي در تصفیه پساب هاي صنعتي از پالايشگاه هاي نفتي، کارخانه هاي پتروشيمی، کارخانه هاي پردازش گاز طبيعي، کارخانه هاي کاغذسازی، تصفيه آب و تجهيزات مشابه استفاده مي شود. یک فرایند بسیار مشابه که به عنوان شناور گاز القا شده شناخته می شود نیز برای تصفیه فاضلاب استفاده می شود.

در صنعت نفت، واحدهای شناورسازی گاز حل شده (DGF) جهت ایجاد حباب از هوا به علت خطر انفجار آن به عنوان گاز پایه استفاده نمی کنند و بجای آن از گاز نیتروژن استفاده می شود.

سیستم تصفیه فاضلاب به روش DAF یک فرایند کاملا فیزیکی است که بر اساس یک طراحی ساده عمل می کند. پساب ورودی ممکن است نیاز به پیش تصفیه داشته باشد؛ مانند اضافه کردن منعقد کننده ها برای اطمینان از شرایط عملیاتی بهینه، تنظیم pH نیز ممکن است ضروری باشد.

پساب ورودی وارد مخزن فلوتاسیون می شود که در آن با پساب تصفیه شده (که گاه به نام آب سفید) در تماس قرار گیرد. درصد کل جریان پساب که در آن هوا دمیده شده و تحت فشار قرار می گیرد  و تصفیه می شود، توسط عوامل مختلف تعیین می شود. افزایش فشار داخل لوله در جایی که هوا در حال حل شدن است، تضمین می کند که در شرایط تحت فشار نسبت به فشار اتمسفر غلظت بالاتری از هوا به فاز مایع تبدیل می شود .

هنگامی که پساب اشباع شده وارد مخزن شناور می شود، فشار هوا به فشار اتمسفر آزاد برمی گردد. این موضوع بلافاصله موجب می شود تا جریان تصفیه سوپراشباع شده و به دلیل خروج هوای حل شده از محلول، حباب های کوچک تولید شود.

این حباب ها مواد معلق موجود در فاضلاب را در خود حل کرده و آنها را به سطح منتقل می کنند. در پایان مواد جمع شده در سطح توسط یک اسکیمر مکانیکی جمع آوری می شوند.

در داخل مخزن شناور مستطیلی شکل، ساز و کار اسکیمر شامل مجموعه ای از پاروها یا پره هایی است که روی یک زنجیر پلاستیکی مقاوم در برابر خوردگی قرار گرفته و تنها آلاینده های در سطح مخزن را جمع آوری کرده و به یک مخزن منتقل می کنند. برای از بین بردن خطر ایجاد لجن در کف مخزن فلوتاسیون، ممکن است یک اسکرابر درکف درنظرگرفته شود.

 از مهمترین دلایل انتخاب روش DAF – DGFمی توان به موارد زیر اشاره کرد

 • کاربرد بالا
 • صرفه جویی درمصرف انرژی در تصفیه فاضلاب.
 • کیفیت بالاتر پساب تخلیه شده به محیط در حالیکه هزینه ها کاهش یافته
 • کاهش حجم لجن با وجود محتوای جامدات خشک بالاتر.
 • قابلیت استفاده برای بازیابی و بازیافت روغن های غیر امولسیون بدون نیاز به روش های تصفیه دیگر.
 • عملیات تعمیر و نگهداری کم
 • اجزای پلاستیکی تقویت شده، سایش و خوردگی را کاهش می دهند.
 • سیستم مورد استفاده از یک مخزن تحت فشار برای جلوگیری از نیاز به پخش کننده ها در مخزن شناور استفاده می کند.
 • نیاز به فضای کمتر
 • در مقایسه با فناوری های دیگر نیاز به فضای مورد نیاز کمتری دارد
 • قدرتمند بودن سازه
 • ساخته شده از فولاد ضد زنگ درجه 304 یا 316 و برای اطمینان از عمر طولانی و در نظر گرفتن استانداردها جهت کاهش خطرات خوردگی.
 • در نظرگرفتن تمامی استانداردهای موجود در ایران و اروپا
 • کاهش عملیات ورودی
 • سیستم کنترل کاملا اتوماتیک بوده و نیاز به عملیات دستی را از بین می برد.
 • نظارت جامع و کامل از تخلیه نهایی برای فاضلاب یا تصفیه بیشتر.

 

error: Content is protected !!