بازرسی و نگهداری دیفیوزر هوادهی

بازرسی و نگهداری دیفیوزر هوادهی

بازرسی و نگهداری دیفیوزر

بازرسی و نگهداری دیفیوزر هوادهی یکی از مهم ترین وظایف بهره برداران و کارشناسان در تصفیه خانه های فاضلاب است. دیفیوزرهای هوادهی یکی از تجهیزات بسیار حائز اهمیت در سیستم های تصفیه فاضلاب به خصوص فرایندهای بیولوژیکی آن هستند که نقش غیر قابل انکاری در رسیدن به حداکثر راندمان در فرایندهای تصفیه را دارا می باشند. با گذر زمان مناقذ ریز این دیفیوزر ها به دلایل مختلفی دچار گرفتگی شده که این امر باعث کاهش چشمگیر کارایی دیفیوزرها و در نتیجه سیستم تصفیه خواهد شد.

از این رو بازرسی و نگهداری دیفیوزر و آزمون های دوره ای تست انتشار هوا تاثیر چشمگیری در ثبات عملکرد و افزایش ضریب اطمینان در این تجهیزات را داراست. با این حال کاهش میزان انتقال اکسیژن در دیفیوزر ها طی گذشت زمان امری غیر قابل اجتناب می باشد. به همین سبب، فشار متقابل(فشار مرطوب دینامیک یا DWP) به دلیل گرفتگی منافذ غالبا افزایش یافته که در برخی موارد بسیار شدید است. این عوامل باعث کاهش در بازده کلی فرایند و هدررفت انرژی می گردند.

یکی از اصلی ترین روش های بازرسی و نگهداری دیفیوزر شستشو است. معمولاً شستشوی دیفیوزرهای حباب ریز باعث بازیابی کارایی فرایند و کاهش مربوط به هزینه های انرژی می گردد. نتایج حاصل از مشاهدات ۹۴ آزمایش میدانی نشان می دهد که این کاهش بازدهی با گذر زمان رخ میدهد که پس از گذشت ۲۴ ماه پس از شروع عملیات تصفیه به مینیمم بازدهی می رسد. با توجه به کاهش کارایی اندازه گیری شده و آنالیز هزینه ها، تناوب شستشوی بهینه حدود ۹ ماه یکبار است و تناوب بیشتر از ۲۴ ماه نیز توصیه نمی گردد.

با توجه به ماهیت شیمیایی و مرفولوژی، شرایط فرایند، کیفیت آب، نوع دیفیوزر و مدت زمان بهره برداری، روش های بازرسی و نگهداری دیفیوزر و هم چنین گرفتگی در این تجهیزات متفاوت می باشد، دیفیوزرهای حباب ریز  می بایست بطور منظم شستشو شوند. روش های  گوناگونی برای شستشوی دیفیوزر ها وجود دارد که هزینه و سختی انجام کار در هرکدام از آنها متفاوت است. یکی از آسان ترین روش ها تخلیه مخزن هوادهی و شستشوی دیفیوزر ها از قسمت بالایی مخزن می باشد. این روش نیازمند تعبیه یک لوله به منظور شستشو بر روی مخزن می باشد که برای حذف لایه های بیولوژیکی به طور جزیی یا کامل بسیار موثر است.

ته نشینی مواد معدنی (مانند: سیلیکا، کربنات کلسیم، گچ و غیره ) باعث ایجاد رسوب می گردد، که در این صورت نیاز به شستشو با اسید می باشد. شستشوی دستی با اسید کلریدریک ضعیف ( ۱۰تا ۱۵ % بر اساس وزن تر ) بسیار متداول می باشد، اما استفاده از روش های شستشو  با گازهای اسیدی نظیر HCL یا استیک اسید بوسیله تزریق در خطوط تقسیم هوا نیز از دیگر روش های موثر برای بازرسی و نگهداری دیفیوزر است.

شستشو در برخی موارد خاص، به طراحی سیستم و نظارت در حین شستشو ، بستگی خواهد داشت. به عنوان مثال ، وجود ذخیره ساز، کاهش بار و یا اصلاح عملیات به منظور تخلیه مخزن هوادهی ، برای مراحل شستشو ضروری است. عموماً اجرای این موارد در تاسیسات بزرگ امکان پذیر است و در تاسیسات کوچک شاید ممکن نباشد.

همچنین هزینه های مستقیم شستشو، نظیر کارگر مورد نیاز برای عملیات شستشو ، مواد شیمیایی مورد استفاده و تعویض قطعات معیوب، در کنار انتخاب روش شستشو و تناوب آن نیز از نکات بسیار مهم در بحث بازرسی و نگهداری دیفیوزر است.

بازرسی و نگهداری سالیانه دیفیوزر

بازرسی و نگهداری دیفیوزر

تناوب : پیشنهاد می شود حداقل سالی یکبار بازرسی و نگهداری دیفیوزر انجام پذیرد که مراحل آن به شرح زیر است :

۱- مخزن را تخلیه کنید.

۲- جامد اضافی را از مخزن خارج نمایید.

۳- خط به خط لوله های هوادهی را به دقت بررسی کرده و اشکالات احتمالی را برطرف نمایید.

اشکالات احتمالی عمده که در طول پروسه ی بازرسی و نگهداری دیفیوزر مشخص می گردد، شامل موارد زیر است :

 • شل شدن ساپورت های نگهدارنده
 • کج شدن لوله ها و تجهیزات پخش کننده جریان هوا
 • شل شدن لوله ها و بست ها
 • شل شدن ضامن روی دیفیوزرها ، نوار اتصالات و باز شدن اتصالات

بررسی گرفتگی یا نشت در لوله :

 • درپوش انتهایی لوله تقسیم جریان هوا را خارج نمایید و احتمال گرفتگی ناشی از لجن یا زباله را بررسی نمایید.
 • لوله و دیفیوزر ها را از هر دو طرف تمیز نمایید.

انجام تست های سطح تراز و نشتی برای بازرسی و نگهداری دیفیوزر :

 • تمامی اتصالات و زانویی ها و رینگ های نگهدارنده دیفیوزرها را چک کنید.
 • اتصالات را محکم کنید و در صورت نیاز او-رینگ مربوطه را تعویض نمایید.
 • شستشوی دیفیوزرها – در ادامه به آن می پردازیم.

گرفتگی دیفیوزرها

بازرسی و نگهداری دیفیوزر

محل های احتمالی گرفتگی :

 • سطح دیفیوزر –سمت آب
 • سطح دیفیوزر-سمت هوا
 • منافذ دیفیوزر

انواع گرفتگی:

 • بیولوژیکی
 • ارگانیک
 • غیر ارگانیک / رسوبات معدنی

گرفتگی بیولوژیکی : رشد بیوفیلم

 • محل وقوع : سطح اولیه ممبران دیفیوزر ، سمت آب
 • اجزاء : اکوسیستم میکروسکوپیک که بر روی سطح دیفیوزر رشد می کنند.
 • سلول های باکتریایی ماده ای چسبناک پلی ساکاریدی برای به دام اندازی نوترینت های فاضلاب از خود خارج می کنند.
 • تاثیر روی هوادهی : می تواند باعث کاهش جریان هوا یا افزایش فشار شود، احتمال افزایش اندازه حباب های هوا وجود دارد که موجب کاهش کارایی انتقال اکسیژن می شود (OTE)، باعث کاهش یکنواختی هوادهی می شود.

گرفتگی آلی :

 • محل وقوع : سطح اولیه ممبران دیفیوزر ، سمت آب
 • اجزاء : روغن و چربی موجود در فاضلاب، مواد فیبری
 • تجمع جامدات ته نشین شده ؛ که احتمالاً در بیوفیلم گیر افتاده اند
 • تاثیر : احتمال افزایش فشار، کاهش یکنواختی، بدلیل ضخیم شدن لایه ، احتمال گرفتگی کامل دیفیوزر وجود دارد.

گرفتگی معدنی

 • محل وقوع : سطح اولیه ممبران دیفیوزر ، سمت آب یا منافذ دیفیوزر
 • اجزاء : رسوبات معدنی ، عمدتاً کربنات کلسیم
 • تاثیر : گرفتگی دیفیوزر : افزایش DWP یا فشار کاری دینامیک، افزایش انرژی مصرفی، کاهش یکنواختی، افزایش شار جریان هوای عبوری از منافذ دیفیوزر که منجر به ایجاد حباب های درشت تر شده و راندمان انتقال اکسیژن را کاهش می دهد، کاهش توانایی در رسیدن به DO مطلوب.

پنچ علامتی که در حین بازرسی و نگهداری دیفیوزر فرا رسیدن زمان شستشوی دیفیوزرها را نشان می دهد

 • نیاز به هوای بیشتر برای رسیدن به کارایی مناسب فرایند.
 • سطح DO باقیمانده کاهش یافته یا بسیار پایین است.
 • فشار پشت بلوئر افزایش می یابد.
 • مصرف سالیانه انرژی مصرفی بلوئرها افزایش می یابد.
 • بلوئر قادر به تامین هوای کافی برای رسیدن به DO مورد نیاز نیستند.

اگر که هر یک از موارد فوق مشاهده شد ، می بایست عمل شستشوی دیفیوزرها صورت پذیرد.

روش های شستشوی دیفیوزرها (بازرسی و نگهداری دیفیوزر)

بازرسی و نگهداری دیفیوزر و شستشو به روش جت آب

روش : استفاده از آب فشار بالا یا فشار معمولی برای شستشوی دیفیوزرها.

کاربرد : برای دیفیوزرهای سرامیکی و ممبرانی قابل کاربرد است.

احتیاجات بهره برداری : نیاز به تخلیه تانک

تاثیر :

 • حذف گرفتگی سطحی بیولوژیکی و آلی
 • تاثیر کم روی رسوب گذاری معدنی
 • عدم تاثیر بر روی گرفتگی های نوع سمت هوای ممبران
 • احتمال دارد فشار بالا اسپری آب باعث فرو رفتن بیشتر عامل گرفتگی به داخل دیفیوزر شود.

کاربری : آسان

ایمنی : حداقل نیاز به الزامات ایمنی

هزینه : حداقل نیاز به هزینه تجهیزات و کارگر

بازرسی و نگهداری دیفیوزر و شستشو به روش اصلاح شده Milwaukee

روش :

 • تخلیه مخزن
 • شستشوی سطح دیفیوزر با اسپری آب
 • بکار بردن اسپری اسید کلریدریک ۳۰ % حجمی بر روی دیفیوزرها
 • زمان ماند اسید روی دیفیوزر ۳۰ دقیقه
 • آبکشی توسط اسپری آب

احتیاجات بهره برداری:

 • نیاز به تخلیه مخزن

تاثیر :

 • اثبات شده ! کاملاً موثر در حذف رسوبات معدنی
 • تاثیر جزئی در از بین بردن گرفتگی بیولوژیکی
 • سطح تماس مناسب
 • بسیار مناسب برای دیفیوزرهای سرامیکی

کاربری :

 • روش ساده اما نیازمند صرف زمان و کارگر آموزش دیده

ملاحضات ایمنی :

 • دقت در جابجایی HCL
 • دقت در کار کردن با آن در مخزن

هزینه:

 • حداقل هزینه مصرف مواد شیمیایی و تجهیزات
 • هزینه بالای کارگر

بازرسی و نگهداری دیفیوزر و شستشوی با HCL

کاربرد :

 • بیشتر در مورد دیفیوزرهای سرامیکی بکار می رود.

روش:

 • گاز HCL به درون شبکه هوادهی تزریق می شود
 • جریان هوا ، گاز اسیدی را به سطح زیرین دیفیوزرها منتقل می کند
 • گاز در محل مورد نظر کندانس شده از داخل دیفیوزر به صورت مایع عبور کرده و رسوبات را حل می کند و بخشی از باکتری ها و مواد آلی را نیز حذف می کند.

تاثیر روی بهره برداری :

 • با بهره برداری تداخلی ندارد.

تاثیر :

 • بسیار موثر در انحلال رسوبات معدنی و کاهش DWP .

کاربری :

 • نیاز به آموزش های خاص دارد.
 • نیاز به پیمانکاران خاص دارد.
 • نیاز به تجهیزات تزریق گاز HCL دارد.

الزامات ایمنی:

 • تجمع گاز HCL در محل.
 • نیاز به تامین ماسک گاز دارد.

هزینه :

 • هزینه بالای پنل ، لوله های تزریق و شیرآلات روی هر خط
 • هزینه تعویض اجزاء سیستم
 • هزینه بالای گاز HCL نسبت به HCL مایع
 • کارگر آموزش دیده

بازرسی و نگهداری دیفیوزر روش پیشنهادی کمپانی JAGER

نگهداری

ممبران دیفیوزرها باید دائماً از سوی بهره بردار بازرسی شود بخصوص اگر افت فشار یا تغییر در الگوی حباب ها مشاهده گردد. دیفیوزرها می بایست به صورت دوره ای پاکسازی شوند(رسوب کربنات، آهن و نمک های آلومینیوم و لجن بیولوژیکی). توجه شود که پس از خاموش کردن سیستم تصفیه و تخلیه مخزن هوادهی، سعی بر خشک کردن و تمیز کردن و کندن رسوب های تشکیل شده روی دیفیوزرها نشود چرا که ممکن است باعث آسیب جدی به دیفیوزر شود.

شستشوی مکانیکی

روش پیشنهادی شستشوی رسوب بیولوژیکی، خارج کردن فیزیکی دیفیوزر از محل اتصال خود و شستشوی آرام و با احتیاط سطح دیفیوزر با فرچه نرم و یا جت آب با فشار بالا می باشد. فاصله مناسب بین نازل جت آب و سطح ممبران برای جلوگیری از آسیب دیدن ممبران دیفیوزر،  حدود ۵۰ سانتیمتر می باشد.

شستشوی شیمیایی

روش متداول شستشوی شیمیایی رسوبات کربناتی، اضافه نمودن نسبت مناسبی از اسیدفرمیک به جریان هوا است که این روش را می توان بدون تخلیه مخزن هوادهی انجام داد.

بسته به درجه رسوب گذاری، اسید فرمیک غلیظ(۸۵ % حجمی) دو بار در سال به سیستم هوادهی و جریان هوا، تزریق می شود. برای این منظور نرخ هوادهی سیستم را بر روی حداکثر تنظیم نموده و در طول یک ساعت، حدود ۱۰۰ cm3/3.4 fl.oz. از اسید فرمیک به ازای هر دیفیوزر به سیستم تزریق می شود. در نهایت برای حذف اسید فرمیک از سیستم به مدت دو ساعت نرخ هوادهی ثابت نگه داشته می شود.

مقدار دقیق اسید فرمیک بستگی به میزان گرفتگی، ترکیبات فاضلاب و شرایط راهبری دارد که بوسیله تست های مربوطه اندازه گیری می شود.

توجه داشته باشید که کلیه لوله ها و اتصالات و شیرآلات باید در برابر اسید مقاوم باشند. هم چنین استفاده از عوامل شوینده شیمیایی و افزودنی های دیگر مجاز نبوده و منجر به آسیب های احتمالی می گردد.

رفع اشکال

بازرسی و نگهداری دیفیوزر

5

دیفیوزر هوادهی – Aeration Diffuser

دیفیوزر هوادهی – Aeration Diffuser
دیفیوزر

دیفیوزر با هدف کمک به انجام هوادهی در پروسه های هوازی تصفیه فاضلاب (دیفیوزر هوادهی فاضلاب) و همچنین وارد کردن اکسیژن به مخزن های هوادهی برای اکسیداسیون فاضلاب به وسیله ی باکتری های هوازی فاضلاب و یا دیفیوزر هوادهی استخر استفاده می شود. این امر به کمک دستگاه هواده یا ایر بلوئر و گاهی اوقات ساید چنل ها نیز امکان پذیر می باشد که باعث پویایی خاصی در صنعت های مرتبط شده است. همچنین دارای انواع متعددی مانند دیفیوزر هوادهی حباب ریز و دیفیوزر هوادهی حباب درشت و دیگر انواع می باشد.

Aeration of waste water - HWT HWT

مشخصات فنی دیفیوزر هواده

در مکانیزم هوادهی با شیوه ی هوادهی عمقی آب و فاضلاب برای منتقل کردن هوای فشرده به وسیله ی بلوئرها و پخش کردن هماهنگ هوا در عمق استخر، هوادهی باید از تجهیزاتی با کاربرد مناسب و راندمان بالا استفاده شود این وسیله مجهز در صنعت آب و فاضلاب دیفیوزر هوادهی شناخته شده است در صنعت آب و فاضلاب به دیفیوزرها نازل هوادهی هم گفته می شود. از دیگر کاربردهای دیفیوزرها می توان به مزارع و استخرهای پرورش ماهی های سرد آبی و گرم آبی مانند قزل آلا و کپور و سایر موجودات آبزی پرور اشاره کرد که برای تامین اکسیژن آبزیان و ماهی ها کاربرد دارد. از دیفیوزرها برای پخش کردن اکسیژن و هوادهی آب در عمق استخر نیز استفاده می شود. با توجه به مقدار ظرفیت بلوئر و دیفیوزر، تعداد دیفیوزرهای مورد استفاده را محاسبه می کنند هرچقدر میزان عمقی که دیفیوزرها نصب می شوند، بیشتر باشد (عمق استخر یا حوضچه) فرایند انتقال اکسیژن از راندمان بالاتری بر خوردار می باشد. برای حساب کردن فشار مورد نظر بلوئرها، مقدار افت فشاری که توسط دیفیوزرها ایجاد می شود را 50 میلی بار در نظر می گیریم. اگر از سیستم لوله کشی استفاده شود، باید توجه داشت که هوا به صورت هماهنگ بین دیفیوزرها پخش شود.

انواع دیفیوزر هوادهی

 1. دیفیوزر بشقابی یا دیفیوزر دیسکی
 2. دیفیوزر تیوپی یا دیفیوزر لوله ای
 3. دیفیوزر پلیتی

مشخصات فنی دیفیوز

بیشترین کاربرد را در بین دیفیوزرها، دیفیوزرهای بشقابی یا دیسکی دارند که در سه سایز تولید می شوند:

 1. دیفیوزر هوا 10 اینچ (25 سانتی متر)
 2. دیفیوزر هوا 12 اینچ (30 سانتی متر)
 3. دیفیوزر هوا 14 اینچ (35 سانتی متر)

نکات مهمی که  در مورد طراحی سیستم هوادهی عمقی توصیه می‌شود:

 1. محاسبات تعداد دیفیوزر بر اساس میزان ظرفیت هوای بلوئر انجام شود. لازم به ذکر است ظرفیت بلوئر نیز بسته به میزان آلودگی فاضلاب و نوع فرآیند تصفیه محاسبه می‌شود.
 2. جهت محاسبه تعداد دیفیوزر مورد نیاز برای میزان مشخص دبی هوا، از ظرفیت دیفیوزر در محدوده بهینه جداول زیر استفاده شود.
 3. ظرفیت حداکثر دیفیوزر صرفا به مدت 15 دقیقه در شبانه روز مجاز می‌باشد و فقط جهت شستشوی دیفیوزرها استفاده می‌شود.
 4. هر چقدر عمق نصب دیفیوزر بیشتَر باشد به عبارت دیگر عمق مخازن فاضلاب بیشتر باشد راندمان انتقال اکسیژن بیشتر خواهد بود.
 5. در محاسبات فشار بلوئر، افت فشار دیفیوزر حدود 50 میلی‌بار در نظر گرفته شود.
 6. در سیستم لوله‌کشی دقت شود هوا به طور یکنواخت بین همه دیفیوزرها توزیع گردد.

دیفیوزر لوله ای

این نوع دیفیوزر در مخزن هایی که عرض کوچکی دارند و هوای لازم برای هوادهی زیاد می باشد استفاده می شود.

دیفیوزر لوله ای

دیفیوزر پلیتی

جنس بدنه ی این دیفیوزر از پلی پروپیلن مقاوم شده با فیبر شیشه ای می باشد. یکی از دلایلی که باعث افزایش راندمان و طول عمر دیفیوزر پلیتی شده است، طراحی خاص آن بوده که داری مزایای بسیاری می باشد:

 1. مقدار انتقال اکسیژن بالا
 2. دارای فشار ثابت با افت کم
 3. جوابگو بودن در هر شرایطی

دیفیوزر پلیتی

کاربرد دیفیوزر
 1. شیلات و آبزی پروری
 2. صنایع فولاد
 3. صنایع غذایی و لبنی
 4. صنایع نفت
 5. آب و فاضلاب

کاربرد دیفیوزر

انواع دیفیوزرهای هوادهی از نظر اندازه حباب‌های تولید شده

دیفیوزرها از نظر نوع و اندازه حبابی که تولید می‌کنند به دو دسته عمده حباب ریز (Fine Bubble)و حباب درشت (Coarse Bubble)تقسیم می‌شوند. دیفیوزرهای حباب ریز که حبابهایی با قطر بین 1 تا 3 میلی‌متر ایجاد می‌کنند، عمدتاً برای ایجاد سطح تماس بیشتر بین هوا و سیال و در نهایت انتقال بیشتر و سریع تر گاز (اکسیژن یا سایر گازها) به سیال به کار می‌روند. دیفیوزرهای حباب درشت که حبابهایی با قطر بین 3 تا 5 میلی‌متر ایجاد می‌کنند، به واسطه حباب‌های با اندازه بزرگ قادر به ایجاد یک رژیم جریان یکنواخت و قابل قبول است، از این رو بیشتر برای اختلاط دو یا چند ترکیب با سیال (آب یا فاضلاب) به کار می‌روند و بالطبع داری هوادهی بالاتری می‌باشند.

دیفیوزرها از نظر شکل عمدتاً به سه گروه دیسکی، لوله‌ای و صفحه‌ای تقسیم می‌شوند که نوع دیسکی به جهت خصوصیات هوادهی مناسب و مقاومت بالا در برابر گرفتگی و آسانی نصب، از محبوبیت بیشتری برخوردار است.

انواع دیفیوزرهای هوادهی از نظر جنس

دیفیوزرها در قدیم بیشتر از جنس فلزات ضد زنگ و سرامیک بودند. در سال‌های اخیر این دیفیوزرها جای خود را بیشتر به دیفیوزرهای ممبرانی از جنس EPDM یا PTFE داده‌اند که از مزایای این دیفیوزرها می‌توان به سبک بودن، مقاومت در برابر خوردگی بیولوژیکی و شیمیایی، آسانی نصب و قیمت ارزان نسبت به انواع قدیمی اشاره کرد.

دیفیوزر ها: نصب، انواع چیدمان و آرایش استقرار

طراحی بهینه و انتخاب نحوه چیدمان و نصب صحیح سیستم هوادهی (دیفیوزر) در تصفیه خانه ها، تاثیر بسزایی بر روی راندمان انتقال اکسیژن و کارایی کلی سیستم تصفیه فاضلاب دارد. گزینه های مختلف چیدمان دیفیوزرها در مخزن هوادهی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به مارپیچی یکطرفه، مارپیچی مرکزی، مارپیچی دو طرفه، شبکه ای و پوشش تمام کف، اشاره نمود. طراحی نهایی به عواملی چون نوع فرایند، نوع فاضلاب، میزان دسترسی به واحد، محدودیت طراحی اولیه (اکسیژن رسانی یا اختلاط)، راندمان و نوع واحدی که در آن دیفیوزر استفاده می شود، استاندارهای خروجی، اختلاط جامدات، تعداد واحدها و جریان هوای مورد نیاز بستگی دارد.

 

دیفیوزر

 

مطالعات ارزیابی زیادی در رابطه با ارتباط بین نرخ جذب اکسیژن و نحوه چیدمان و نصب دیفیوزر ها صورت گرفته است. سرعت صعود حباب‌ها در آب و زمان ماند آن ها درون آب، با چیدمان سیستم هوادهی رابطه مستقیم دارد. هر چقدر حباب ها زمان طولانی تری درون آب باقی بمانند، نرخ جذب بالاتر خواهد داشت.
هندسه مخزن، نوع دیفیوزر ، ملاحضات اقتصادی در خصوص هزینه های سرمایه گذاری در مقایسه با هزینه های بهره برداری، بر روی تصمیمات مهندسی در رابطه با انتخاب نحوه چیدمان و نصب دیفیوزر ها موثر هستند. بعنوان مثال چنانچه که دیفیوزر های تیوبی با راندمان بالا در یک سیستم استفاده شوند، تعداد واحدها، لوله کشی ها، ساپورت ها، مدت زمان نصب و هزینه های نگهداری ممکن است تنها ۲۵% سیستم دیفیوزر دیسکی با سطح تخلخل مدیای مشابه باشند.

 

دیفیوزر

 

دیفیوزر با چیدمان و نصب مارپیچی یکطرفه

در این نحوه چیدمان، دیفیوزر ها به صورت خطی در یک سمت دیواره مخزن هوادهی قرار می گیرند. هنگامی که هوادهی آغاز می شود هیدرولیک هوا در آب به گونه ای خواهد بود که آب در یک سمت دیواره که دیفیوزر ها در آن قرار دارند، به سمت بالا صعود می کند و در دیواره مقابل به سمت پایین می آید که موجب ایجاد جریان گردشی در مخزن می شود.

دیفیوزرهای لوله ای - بازرگانی روشن سحاب

چیدمان مارپیچی مرکزی

در این نوع آرایش چیدمان، دیفیوزر ها به صورت یک خط در مرکز مخزن هوادهی قرار داده می شوند. پس از آغاز عملیات هوادهی هیدرولیک جریان هوا به گونه ای خواهد بود که آب را از مرکز به سمت سطح آب بالا می برد و به سمت دیواره های جانبی انتقال داده و در کنار دیواره های آب به سمت پایین می آید و در واقع دو جریان گردشی از سمت مرکز مخزن به جناحین وجود دارد.

دیفیوزر

 

چیدمان مارپیچی دوطرفه

در این نوع نحوه چیدمان دو خط دیفیوزر در کناره هر دیواره مخزن نصب می شود. پس از اعمال هوادهی، جریان هیدرولیکی هوا، آب را از کنار هر دیواره به سطح آورده و در قسمت مرکزی مخزن جریان آب که از دو طرف مرکز به هم رسیده اند، به سمت پایین آمده و مجدداً این سیکل تکرار می شود. در واقع دو سری جریان گردشی از سمت دیواره ها به سمت مرکز مخزن هوادهی بوجود می آید.

چیدمان متقاطع

این چیدمان از ردیف های دیفیوزر در عرض مخزن هوادهی با فاصله زیاد ردیف ها از هم و فاصله کم دیفیوزر از یکدیگر تشکیل شده است. هر ردیف از دیفیوزر ها منطقه اثر خود را دارند و آب را تا سطح بالا آورده و حرکت گردشی آب تا کف مخزن ادامه می یابد. این نوع چیدمان موجب ایجاد سلول ها یا جایگاه های چندگانه اختلاط در کل مخزن می شود.

 

دیفیوزر

 

چیدمان شبکه ای استاندارد

این نوع چیدمان در واقع به چیدمانی اشاره دارد که در آن کل کف مخزن را با الگویی هماهنگ و یکنواخت پوشش داده شده است. به منظور دستیابی به راندمان چیدمان شبکه ای متداول، دیفیوزر ها در بخش های جانبی و یا به شکل شبکه ای منظم با سطح پوشش کف بین ۵ تا ۱۵ درصد، نصب می شوند.

چیدمان شبکه با پوشش کامل کف

همانند چیدمان شبکه ای استاندارد می باشد، با این تفاوت که تعداد بسیار بیشتری از دیفیوزر در هر خط هوا قرار می گیرد. سیستمی که بر اساس به حداقل رساندن نرخ شار برای به حداکثر رساندن کارایی طراحی شده است، پوشش کف حدود ۱۵ تا ۸۰ درصد خواهد داشت.

نصب دیفیوزر | دیفیوزر ها: نصب، انواع چیدمان و آرایش استقرار ...

جدول های مشخصات فنی چند برند از دیفیوزرهای موجود در بازار

جدول مشخصات فنی دیفیوزرهای هوادهی حباب ریز دیسکی ساخت شرکت Ecologix  آمریکا-تایوان

Air Flow for Max.

(use for cleaning)

Air Flow for best continuous
operation

Membrane Material

Diameter

Model

6 m3/h

    2 ~ 3 m3/h

EPDM/Silicon

    9.5″(240mm)

Ecoflex-235CV

12 m3/h

    4 ~ 6 m3/h

EPDM/Silicon

    12.5″(320mm)

Ecoflex-316CV

15 m3/h

6 ~ 8 m3/h

EPDM/Silicon

    14″(355mm)

Ecoflex-350CV

30 m3/h

    10 ~ 15 m3/h

EPDM/Silicon

    20″(520mm)

Ecoflex-520CV

جدول مشخصات فنی دیفیوزرهای هوادهی حباب ریز تیوبی(لوله ای) ساخت شرکت Ecologix  آمریکا-تایوان

Air Flow for Max.
(use for cleaning)

Air Flow for best continuous
operation

Membrane Material

Diameter ×Total Length

Model

6 m3/h

2 ~ 3 m3/h

EPDM/Silicon

    68mm×300mm

Hyotube 7-250F

    12 m3/h

    3 ~ 6 m3/h

EPDM/Silicon

    68mm×550mm

Hyotube 7-500F

    18 m3/h

    6 ~ 9 m3/h

EPDM/Silicon

    68mm×800mm

Hyotube 7-750F

    24 m3/h

    8 ~ 12 m3/h

EPDM/Silicon

    68mm×1050mm

Hyotube 7-1000F

    12 m3/h

3 ~ 6 m3/h

EPDM/Silicon

95mm×300mm

Hyotube 9-250F

18 m3/h

6~ 9 m3/h

EPDM/Silicon

95mm×300mm

Hyotube 9-500F

24 m3/h

10 ~ 14 m3/h

EPDM/Silicon

95mm×300mm

Hyotube 9-750F

30 m3/h

15 ~ 18 m3/h

EPDM/Silicon

95mm×300mm

Hyotube 9-1000F

35 m3/h

15 ~ 18 m3/h

EPDM/Silicon

68mm×1300mm

Hyotube 4-46F/pair

جدول مشخصات فنی دیفیوزرهای هوادهی حباب ریز دیسکی ساخت شرکت Aquaflex ترکیه

(use for cleaning)

Air Flow for best continuous
operation

Membrane Material

Diameter

Model

11.4 m3/h

2 ~ 10 m3/h

EPDM/Silicon

9″(270mm)

ADD230

14.3 m3/h

2 ~ 12 m3/h

EPDM/Silicon

12″(340mm)

ADD300

جدول مشخصات فنی دیفیوزرهای هوادهی حباب ریز تیوبی (لوله ای) ساخت شرکت Aquaflex ترکیه

Air Flow for Max.

(use for cleaning)

Air Flow for best continuous
operation

Membrane Material

Diameter ×Total Length

Model

9.6 m3/h

    2 ~8 m3/h

EPDM/Silicon

    65mm×560mm

ATD 63-500

12 m3/h

    2 ~ 10 m3/h

EPDM/Silicon

    65mm×810mm

ATD 63-750

13 m3/h

    2 ~12 m3/h

EPDM/Silicon

  65mm×1060mm

ATD 63-1000

13.2 m3/h

2 ~ 12 m3/h

EPDM/Silicon

93mm×560mm

ATD 90-500

15 m3/h

2 ~14 m3/h

EPDM/Silicon

93mm×810mm

ATD 90-750

17 m3/h

2 ~ 16 m3/h

EPDM/Silicon

93mm×1060mm

ATD 90-1000

28 m3/h

2 ~ 24 m3/h

EPDM/Silicon

65mm×2200mm

ATSS (Grommed)

جدول مشخصات فنی دیفیوزرهای هوادهی حباب ریز پلیتی ساخت شرکت Aquaflex ترکیه

Air Flow for Max.

(use for cleaning)

Air Flow for best continuous
operation

Membrane Material

Diameter ×Total Length

Model

17.8 m3/h

2 ~16 m3/h

EPDM/Silicon

170mm×670mm

ATD 650 Plate

جدول مشخصات فنی دیفیوزرهای هوادهی حباب ریز دیسکی ساخت شرکت Jager آلمان

Air Flow for Max.

(use for cleaning)

Air Flow for best continuous
operation

Membrane Material

Diameter

Model

10 m3/h

2 ~ 6 m3/h

EPDM/Silicon

9″(270mm)

HD 270

15 m3/h

5 ~ 12 m3/h

EPDM/Silicon

12″(340mm)

HD 340

جدول مشخصات فنی دیفیوزرهای هوادهی حباب ریز دیسکی ساخت شرکت Supratec آلمان

Air Flow for Max.

(use for cleaning)

Air Flow for best continuous
operation

Membrane Material

Diameter

Model

8 m3/h

2.5 ~ 5.5m3/h

EPDM/Silicon

9″(270mm)

Oxiflex – MT235

10 m3/h

3 ~ 7 m3/h

EPDM/Silicon

12″(340mm)

Oxiflex – ،MT300

جدول مشخصات فنی دیفیوزرهای هوادهی حباب درشت دیسکی ساخت شرکت Ecologix آمریکا-تایوان

Air Flow for Max.

(use for cleaning)

Air Flow for best continuous
operation

Membrane Material

Diameter

Model

13.5 m3/h

3.5 ~ 8.5 m3/h

EPDM/Silicon

3″(84mm)

SnapCap

جدول مشخصات فنی دیفیوزرهای هوادهی حباب درشت دیسکی ساخت شرکت Aquaflex ترکیه

Air Flow for Max.

(use for cleaning)

Air Flow for best continuous
operation

Membrane Material

Diameter

Model

28 m3/h

25 m3/h

EPDM/Silicon

3″(80mm)

ADD80-CBD


error: Content is protected !!