بازیابی نمک باقیمانده در سیستم با پساب صفر – Remained Salt Reuse in ZLD

بازیابی نمک باقیمانده در سیستم با پساب صفر – Remained Salt Reuse in ZLD

(6/6)+++++

فناوری بدون پساب برای بازیافت منابع ارزشمند موجود در پساب فاضلاب که قابل فروش یا استفاده مجدد در فرآیندهای صنعتی باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد که بازیابی آن منوط به بررسی نوع نمکهای موجود در آب می باشد اما به طور عمومی نمک بازیابی شده از آب شور دریا و صنایع عمومی که سیلیس، کلسیم و پسماندهای حاص از تصفیه کاستیک مستعمل از خروجی های آن می باشداز جمله مواردی که برای بازیافت منابع ارزشمند از پساب استفاده می‌شود، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • نمک ضد یخ زدگی جاده ها – De-icing Agent
  • تولید کود سولفات پتاسیم (K2SO4) از معدن نمک
  • تغلیظ سود سوزآور (NaOH) تا خلوص 50 و 99 درصد
  • بازیافت سولفات سدیم (NaSO4) خالص و قابل فروش از مراکز تولید باتری
  • بازیابی سدیم کلرید خالص (NaCl) از تصفیه فاضلاب معدن زغال سنگ با کاربرد نمک جاده
  • بازیافت لیتیوم (Li) در آب میدان‌های نفتی ایالات متحده و آمریکای جنوبی
  • بازیافت گچ (CaSO4.2H2O) از فاضلاب آب معدنی و گاز دودکش
  • نمک حاصل از صنایع دارویی همان دارو بوده که دوباره به سیستم برمی گردد.

  • نمک حاصل از صنایع فلزی بسیار گران قیمت بوده و در اولید رنگ های صنعتی کاربردی وسیع دارد.
  • فلزات نادر  – این نوع فلزات در آب دریا بسیار موجود بوده و استحصال آن از نمک باقیمانده امروزه دارای مزیت اقتصادی و رقابتی می باشد.

Related image

error: Content is protected !!