تصفیه فاضلاب به روش IFAS، Integrated fixed film activated sludge

تصفیه فاضلاب به روش IFAS،  Integrated fixed film activated sludge

تصفیه فاضلاب به روش IFAS در واقع همان فرآیند لجن فعال هوادهی گسترده می باشد که جهت افزایش جمعیت میکروارگانیسم ها و افزایش سطح تماس در واحد هوادهی صفحات لاملا در آن قرارداده می شود که باعث افزایش راندمان تصفیه و همچنین کاهش حجم مخزن هوادهی و کاهش ابعاد تصفیه خانه و به دنبال آن کاهش سرمایه گزاری اولیه می گردد. تصفیه فاضلاب به روش ifas از انواع فرآیندهای رشد معلق به همراه رشد چسبیده می باشد که حجمی از مخزن هوادهی بر اساس طراحی انجام شده با صفحات لاملا پر می شود و محلی برای قرارگیری رشد میکروارگانیسم ها فراهم می کند تا بتوانند بر روی این صفحات قرار گیرند و با تامین اکسیژن مورد نیاز آنها از طریق هوادهی از مواد آلی موجود در فاضلاب تغذیه کنند و سبب تصفیه فاضلاب و کاهش BOD و COD و سایر آلاینده های فاضلاب می گردند.

تصفیه فاضلاب به روش IFAS به دلیل وجود پکینگ مدیا و افزایش جمعیت میکروارگانیسم ها مقاومت بسیار بالایی در برابر شوک های فاضلاب دارد. در ضمن با تغییر مقدار پکینگ لاملا در مخزن هوادهی می توان ظرفیت تصفیه خانه را نیز تغییر داد و حجم مخزن هوادهی را کم کرد، بنابراین این سیستم انعطاف پذیری بالایی هم در زمان طراحی و هم در زمان بهره برداری از تصفیه خانه دارد.

ویژگی های پکیج تصفیه فاضلاب به روش IFAS عبارت اند از:

افزایش راندمان تصفیه و مقاومت در برابر شوک های وارده به سیستم تصفیه

بهره برداری آسان بدون نیاز به اپراتور تمام وقت

امکان تغییر ظرفیت تصفیه خانه با کم و زیاد کردن مقدار پکینگ لاملا در مخزن هوادهی در زمان بهره برداری

عملکرد سیستم بدون تولید بو و آلودگی های زیست محیطی

واحدهای مختلف پکیج تصفیه فاضلاب به روش IFAS

آشغالگیر – متعادل ساز – هوادهی – ته نشینی – آنتی فوم – کلر زنی – مخزن ذخیره پساب جهت پمپاژ به واحد فیلتراسیون – فیلتر شنی – فیلتر کربنی – مخزن ذخیره پساب تصفیه شده جهت استفاده در مصارف مورد نظر از جمله کشاورزی و آبیاری فضای سبز – واحد نگهداری و هاضم لجن بیولوژیک – اتاق کنترل – کلریناتور – پمپ انتقال لجن

Integrated Fixed Film Activated Sludge (IFAS) - لیان تدبیر

تجهیزات مختلف پکیج تصفیه فاضلاب به روش IFAS

الکتروپمپ های کف کش – بلوئرهای هوادهی – دوزینگ پمپ های تزریق مواد شیمیایی – الکترو موتور و گیربکس – تابلو برق – دیفیوزرهای هوادهی – نازل های آب پاش

در حال حاضر از اين روش در تصفیه فاضلاب اکثر كشورهاي پیشرفته مورد استفاده قرار ميگيرد.

Biological purification by combined cultures – Meteor™ IFAS ...

error: Content is protected !!