پکیج های Induced Gas Flotation- IGF – جداساز روغن از آب

Related image

امروزه پکیج های (Induced Gas Flotation) IGF به صورت متداول برای جداسازی روغن از پساب های نفت و گاز در بخش سرچاهی در سکوهای فراساحل و همچنین پسابهای پالایشگاهی و فرایندی در بخش خشکی مورد استفاده قرار میگیرند.

پکیجهای IGF قابلیت جداسازی روغن و ذرات ریز جامد را با ایجاد حبابهای گاز (که عموماً کوچکتر از ۵ میکرون میباشند) را دارا هستند. روغن و ذرات جامد موجود در پساب به این حبابها چسبیده و به سطح شناور میگردند. سرباره شامل روغن و ذرات جامد به صورت اتوماتیک از روی سطح جمع آوری می گردد. حباب های گاز با سایز مشخص در جریان آب ورودی سیرکولاسیون حاوی جریان شفاف خروجی از مخزن IGF به وسیله اژکتور تزریق می شوند. عبور سیال مایع با سرعت بالا از اژکتور منجر به ایجاد فشار منفی در نازل شده و گاز به صورت حباب با اندازه مشخص با سیال آمیخته می شود.

معمولا IGF  برای سیالاتی استفاده می شود که در صورت اختلاط با هوا احتمال تییر شیمیایی یا انفجار وجود دارد و عملیات تزریق گاز که معمولا نیتروژن ایت در یک فضای بسته SEAL شده صورت می پذیرد.

جریان برگشتی و چرخشی پس از آمیختگی با گاز به مخزن IGF در نقطه ورودی برگردانده می شود. جاییکه حبابهای گاز برای شناور کردن روغن و ذرات جامد از پساب روغنی مورد استفاده قرار می گیرد.

Related image

 

Related image

Related image

پکیجهای IGF

error: Content is protected !!