ترانسفورماتورهای توزیع

ترانسفورماتورهای توزیع یکی از تجهیزات با اهمیت شبکه های توزیع نیروی برق می باشد که در پست های توزیع 33, 20, 11KV بمنظور کاهش سطح ولتاژ و رساندن آن به میزان قابل استفاده توسط مصرف کنندگان مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع ترانسفورماتورهای توزیع
ترانسفورماتورهای توزیع با توجه به مکانیزم عملکرد، ساختمان و مواد تشکیل دهنده به چند نوع تقسیم بندی می شوند:
الف) دسته بندی ترانسفورماتورها از لحاظ نوع ماده عایقی و خنک کنندگی

1. ترانسفورماتورهای روغنی
این نوع از ترانسفورماتورها از لحاظ طراحی مخزن و چگونگی ارتباط با هوای محیط اطراف به دو دسته تقسیم می شوند:

1.1. ترانسفورماتورهای روغنی با منبع انبساط (کنسرواتوری)
طراحی این نوع از ترانسفورماتورهای توزیع به گونه ای است که سیستم روغن با هوای بیرون، از طریق محفظه رطوبتگیر بوده و انبساط و انقباض روغن مخزن در منبع انبساط یا کنسرواتور جبران می شود.

انواع ترانسفورماتورهای توزیع

 

1.2. ترانسفورماتورهای هرمتیک
ساختمان این نوع از ترانسفورماتورها به نحوی است که روغن با هوای بیرون هیچگونه ارتباطی نداشته و تغییر در حجم روغن در اثر تغییرات دما به دو روش جبران می گردد:
– جبران افزایش حجم روغن بواسطه قابلیت ارتجاعی مخزن با دیواره کنگره ای (وله ای)
– استفاده از مخزن رادیاتوری با دیواره های صلب که بخشی از فضای بالای مخزن آن با گازی بیاثر مانند نیتروژن پر شده و تغییر حجم و فشار این گاز سبب جبران تغییر حجم روغن ترانسفورماتور می شود.

انواع ترانسفورماتورهای توزیع

2. ترانسفورماتورهای خشک رزینی
این نوع ترانسفورماتورها فاقد روغن بوده و سیم پیچها رزین اندود شده و با ریخته گری و تزریق رزین محسور می شوند. مهمترین مزیت این ترانسفورماتورها حذف خطر آتش سوزی در اثر روغن میباشد.

انواع ترانسفورماتورهای توزیع

 

ب) دسته بندی ترانسفورماتورها از لحاظ نوع عملکرد و نحوه استفاده

1. ترانسفورماتورهای توان که وظیفه انتقال انرژی الکتریکی با تغییر در سطح ولتاژ را بعهده دارند و اغلب به صورت نصب در فضای آزاد (Outdoor) و نصب زمینی یا داخل اتاق ترانسفورماتور در فضای بسته (Indoor) طراحی می شوند.

2. ترانسفورماتورهای زمین، که در واقع یک ترانسفورماتور جهت ایجاد مرکز ستاره (نقطه نول) در پست های انتقال بوده و فاقد سیم پیچ ثانویه جهت انتقال انرژی می باشد.
3. ترانسفورماتورهای زمین و کمکی که به اصطلاح بنام کمپکت نامیده می شوند و در واقع ترکیب و تلفیقی از یک ترانسفورماتور زمین با یک ترانسفورماتورتوزیع در یک دستگاه می باشد.
4. ترانسفورماتورهای ویژه توزیع که معمولا جهت تغذیه برق واحدهای صنعتی بکاربرده می شوند و از لحاظ مشخصات فنی خاص مورد نیاز مصرف کننده نظیر توان، ولتاژ، تعداد سیم پیچها، تعداد فاز، اتصالات، نوع بارگیری، شرایط محیطی و غیره به انواع مختلفی تقسیم می شوند که میتوان به برخی از آنها مانند ترانسفورماتورهای تکفاز، سه سیم پیچه، یکسوساز، کوره، دارای کلید تنظیم ولتاژ تحت بار، دارای سیستم خنک کننده اجباری، خروج بوشینگ ها از روی دیوارهها، دارای جعبه کابل و تجهیزات حفاظتی خاص که طراحی و تولید می گردند اشاره کرد.

error: Content is protected !!