آشنایی با ماده شیمیایی اتانول ( Ethanol)

آشنایی با ماده شیمیایی اتانول ( Ethanol)

اتانول یک مایع آلی بیرنگ با فرمول شیمیایی C2H5OH و جرم مولکولی 46 گرم بر مول می باشد. نامهای دیگر این ماده الکل اتیلیک ، الکل، اتیلول، اتیل هیدارت با نام اختصاری EtOH می باشد.
CAS Number اتانول 5-17-64 می باشد. این ماده فراریت بالا داشته و قابل اشتعال می باشد. اتانول ماده اصلی فعال موجود در نوشیدنی های الکلی است. این ماده با آب امتزاج پذیر بوده و نقطه جوش 351 کلوین با دانسیته 78/0 گرم بر سانتی متر مکعب در دمای 20 درجه سانتی گراد می باشد.

روشهای تولید ماده شیمیایی اتانول:

اتانول هم از طریق هیدراتاسیون اتیلن به عنوان یک فرایند پتروشیمیایی و هم از طریق فرآیندهای بیولوژیکی تخمیر قندها با مخمر تولید می شود. اقتصادی بودن نوع فرایند تولید بستگی به قیمت های مواد نفتی و خوراک پتروشیمی ها دارد. در دهه 1970 بیشتر اتانول صنعتی در ایالات متحده در مجتمعهای پتروشیمی ساخته می شد ، اما در دهه 1980 ایالات متحده یارانه هایی را برای اتانول با پایه ذرت تخصیص داد و امروزه تقریباً همه اتانول از منبع بیولوژیک ساخته می شود. اتانول مورد استفاده به عنوان حلال یا خوراکهای صنعتی از هیدراتاسیون اتیلن با استفاده از یک کاتالیزور اسیدی در مجتمعهای پتروشیمی با استفاده از واکنش زیر بدست می آید:
CH3CH2OH C2H4+ H2O
سلولز، لیپیدها و یا دی اکسید کربن نیز می توانند ماده اولیه تولید اتانول باشند.

کاربرد ماده شیمیایی اتانول:

این ماده دارای کاربردهای مختلفی می باشد. مهمترین کاربرد آن در صنعت پزشکی به عنوان یک ماده ضدعفونی کننده، پادزهر، حلال خیلی از ترکیبات پزشکی و در فارموکولوژی به عنوان افزایش دهنده ترشح اسید در معده و همچنین به عنوان یک داروی روان گردان استفاده می شود. همچنین به عنوان یک سوخت در ماشین و موشک می تواند استفاده شود. به عنوان یک ماده تولید کننده حرارت در خانه ها نیز استفاده می شود. به عنوان یک خوراک پتروشیمیایی برای تولید استرها، هالیدها و آمین ها استفاده می شود. همچنین به عنوان حلال ترکیبات قطبی و آب دوست و یا غیر قطبی آب گریز نیز استفاده می شود.

 

انواع گریدهای اتانول:

  • Denatured Alcohol
  • Absolute Alcohol
  • Rectified Spirits

بسته بندی ماده شیمیایی اتانول :

بسته بندی اتانول به دو صورت زیر انجام می گیرد:

  •  ایزوتانک
  • بشکه های ۲۲۰ لیتری
error: Content is protected !!