شناورسازی با هوای محلول در تصفیه فاضلاب – Flotation – IGF – DGF – DAF

شناورسازی با هوای محلول در تصفیه فاضلاب – Flotation – IGF – DGF – DAF
Autoflot®: Mechanical Induced Gas Flotation Separator

تصفیه فاضلاب با استفاده از شناورسازی با هوای محلول یا فشرده: در هر صنعت انواع مختلفی از فاضلاب ها با مشخصات و مشکلات منحصر به خود تولید می شوند و در نتیجه محصولات متنوعی برای حل این مسائل فرایندی و تصفیه فاضلاب مربوطه وجود دارد. یکی از این محصولات، دستگاه جداکننده و شناورساز ذرات آلودگی با استفاده از روش شناورسازی با هوای محلول است که برای تصفیه انواع فاضلاب ها شامل غذا و لبنیات، گوشت، ماهی، مرغداری، دامداری، صنایع نفت و پتروشیمی و روغنی برای حذف مواد جامد معلق، چربی ها، روغن ها و گریس استفاده می شود. راندمان فرایندی بالا و انعطاف پذیری عملیاتی از نکات قوت این تجهیزات می باشند. در این دستگاه، حذف آلاینده با استفاده از تزریق هوا در آب یا فاضلاب تحت فشار و سپس آزاد شدن هوا در فشار اتمسفر در مخزن انجام می شود. سیستم شناورساز هوای محلول، میکروحباب ها را به بخار تبدیل کرده که به مواد جامد متصل می شود و آنها را در سطح شناور می کند. پس از آن کف یا لجن تشکیل شده توسط پاروها از سطح مخزن روبیده می شوند. این محصول گاها در پکیج انعقاد و شناوری سازی الکتریکی یا پکیج تصفیه فاضلاب به عنوان روش کمکی پس تصفیه یا پیش تصفیه جهت بهبود راندمان حذف یا کاهش بار ذرات چربی و روغن به کار می رود.

شناور سازی با هوای محلول Dissolved Air Floatation

غالباً به آب یا فاضلاب ورودی به مخزن شناورسازی شناورسازی با هوای فشرده یا به بیانی دیگر شماروسازی با هوای محلول مواد منعقدکننده نظیر کلرید آهن یا سولفات آلومینیوم افزوده می شود تا ذرات کلوئیدی منعقد شده و به لخته های بزرگتری تبدیل شوند. بخشی از فاضلاب تصفیه شده خروجی از DAF به یک مخزن تحت فشار کوچک پمپاژ می شود و در این تانک هوای فشرده تزریق می شود. این موضوع منجر به اشباع سازی فاضلاب تحت فشار با هوا می شود. جریان اشباع شده با هوا به قسمت جلویی تانک شناورسازی بازگردانده می شود و از یک شیر فشارشکن عبور می کند در نتیجه هوای آزاد شده در فاضلاب به حالت حباب های ریز در می آید. حباب ها در محل هسته سازی در سطح ذرات جامد معلق به وجود آمده و به این سطوح می چسبند. با تشکیل هر چه بیشتر حباب ها، نیروی بالابرنده حباب ها بر نیروی گرانش غلبه کرده و باعث شناورسازی ذرات معلق بر سطح می شود که تولید یک لایه کف و لجن می کند. سپس این لایه توسط پارو (Skimmer) از سطح روبیده می شود. درنهایت آب بدون لجن از تانک شناورسازی خارج می شود. در برخی طراحی ها، صفحات پکینگ موازی (لاملا) برای ایجاد سطح جدایش بیشتر و بهبود راندمان واحد استفاده می شود. سیستم های شناورسازی با هوای محلول می توانند بصورت دایره ای (راندمان حذف بالاتر) یا مستطیلی (زمان ماند بیشتر) طراحی و ساخته شوند. در نوع دایره ای حرکات مارپیچی در جریان رخ می دهد و زمان ماند می تواند 3 دقیقه باشد در حالی که در نوع مستطیلی زمان ماند حداقل 20 تا 30 دقیقه است.

نکته کلیدی درتصفیه فاضلاب صنعتی به روش  شناورسازی با هوای محلول، گرانش و تولید میلیون ها حباب خیلی ریز است. براساس قانون استوکس، اندازه قطره روغن و دانسیته آن روی میزان شناور شدن آن روی سطح تأثیر دارد. قطرات بزرگتر و سبک تر با سرعت بیشتری به سمت سطح بالا می روند. چسبیدن یک حباب کوچک به یک قطره روغن چگالی قطره را کاهش داده و سرعت حرکت آن به سمت سطح مخزن را افزایش می دهد. بنابراین حباب های کوچک تر موجب تشکیل قطرات روغن شناور کوچکتری روی سطح می شوند. یک سیستم شناورسازی کارآمد نیازمند تولید مقدار کافی و ممکن حباب است که این عمل را موجب شود. اندازه حباب ها در این روش معمولاً در بازه 1 تا 50 میکرومتر است. تنها عیب فرایند شناورسازی با هوای محلول را می توان هزینه بالای اجرا و نگهداری و تعمیرات آن دانست؛ به عبارت دیگر در این روش هزینه اولیه و جاری بالا می باشد.

در صنایعی که مقدار چربی و روغن در فاضلاب آنها زیاد است مانند صنایع تولید روغن به جای هوای محلول از نیتروژن محلول استفاده می شود تا از خطر انفجار جلوگیری شود. این روش، شناورسازی با گاز محلول (Dissolved gas flotation)  نامیده می شود. پروانه پمپ در این نوع از فرایند شناورسازی به صورت دوطرفه طراحی می شود. یک سمت طوری طراحی می شود که مانند یک پمپ سانتریفیوژ معمولی جهت انتقال مایع عمل کند و طرف دیگر به گونه ای است که بخار را به پمپ رسانده و با مایع مخلوط کند و به این ترتیب مانند شناورسازی با هوای محلول حباب های ریز گاز در مایع رها می شود. علاوه بر این، یک نوع عایق بندی خاص نیز جهت افزایش طول عمر پمپ ها در پمپ های فرایند شناورسازی با گاز محلول اعمال می شود.

Veolia AutoFlot | Tundra

مزایای روش شناورسازی با هوای محلول:

 • سرعت شفاف شدن در DAF بیشتر از ته نشینی است که باعث کاهش ابعاد مخزن لخته سازی می شود.
 • لجن تشکیل شده در DAF غلیظ تر و فشرده تر از ته نشینی است.
 • مقدار منعقدکننده و کمک منعقدکننده مصرفی در این روش کم است.
 • اثرات اکسیدکنندگی موجود در DAF باعث کاهش بو می شود.
 • در این روش ذرات ریز و جلبک ها نیز حذف می شوند که این موضوع از گرفتگی لوله ها و فیلترها جلوگیری می کند.

شناورسازی با گاز القا شده (IGF)

شناورسازی با گاز القاشده (Induced Gas Flotation) فرایندی مشابه شناورسازی با هوای محلول جهت حذف مواد معلق مانند روغن و جامدات معلق است. در این روش نیز حذف توسط تزریق حباب های گاز به آب یا فاضلاب در یک مخزن شناورسازی انجام می شود. در این فرآیند به منظور تولید حباب در مخزن شناورسازی، گاز به داخل مخزن کشیده می شود که برای انجام این امر دو روش وجود دارد:
1)هیدرولیکی: در این روش، بخشی از فاضلاب تصفیه شده  از مخزن شناورسازی خارج شده سپس به وسیله پمپ دوباره به مخزن بازمی گردد و پیش از ورود به مخزن در لوله با گاز مخلوط می شود تا حباب ها در مخزن شناورسازی ایجاد شوند.
2)مکانیکی: در این روش، یک پروانه چرخشی درون مخزن شناورسازی تعبیه می شود و توسط تشکیل گرداب، گاز را به داخل مخزن کشیده و با فاضلاب مخلوط می کند تا حباب داخل مخزن شناورسازی ایجاد شود. گاز داخل این سلول بطور مداوم در حال سیرکوله شدن است.
روش هیدرولیکی معمولا ارزان تر است، هزینه های عملیاتی کمتری دارد و نیاز به نگهداری کمتری نسبت به نوع مکانیکی دارد. فرایند شناورسازی با استفاده از گاز القاشده به طور گسترده ای برای تصفیه فاضلاب از تاسیسات تولید نفت و گاز دریایی استفاده می شود زیرا در این تاسیسات، گاز خام بطور طبیعی تولید می شود که از آن به عنوان گاز القاشده می توان استفاده کرد. در این روش نیز مانند شناورسازی با هوای محلول در صورت لزوم از مواد منعقدکننده جهت جداسازی بهتر استفاده می شود و وجود اسکیمر روی سطح مخزن نیز امری ضروری است.

نرم افزارهای تصفیه آب

نرم افزارهای تصفیه آب
نرم افزار های تصفیه آب
نیاز به آب ومحدودیت منابع آب شیرین در دسترس ، استفاده از آب شور را در راس نیاز های ما قرار می دهد. با توجه به همین مساله، انتخاب روش های بهینه جهت نمک زدایی از آب های شور یک امر بسیار مهم می باشد .رشد روزافزون استفاده از سیستم های اسمز معکوس یا روش RO و روش های از این دست، استفاده از نرم افزارهای تصفیه آب  جهت طراحی بهینه سیستم های تصفیه آب و فاضلاب را دارای اهمیت می کند.

نرم افزار ROSA

این نرم افزار ساخت کمپانی DOW برای طراحی سیستم های تصفیه آب به روش اسمز معکوس RO و نانوفیلتراسیون NF میباشد.
ROSA به شما کمک می کند تا یک سیستم اسمز معکوس را طراحی کنید . در این نرم افزار کافیست مشخصات آب مورد نظر خود را وارد کنید تا فرآیند تصفیه برای شما طراحی شود.
نرم افزار های تصفیه آب

نرم افزار CADIX

ساخت کمپانی DOW برای طراحی سیستم های تصفیه آب و فاضلاب به روش IX.
CADIX موجب صرفه جویی در وقت در مرحله طراحی می شود . همچنین کمک می کند تا نظارت کاملی بر سلامت سیستم های demineralization یا نرم کننده با استفاده از رزین های تبادل یونی داشته باشید.  این نرم افزار برای طراحی ستون های سختی گیر رزینی کاربرد دارد.
نرم افزار های تصفیه آب

نرم افزار WAVE

این نرم افزار ساخت کمپانی DOW برای طراحی سیستم های تصفیه آب فاضلاب یه روش RO  و UF وIX  می باشد.
به عبارت دیگر در این نرم افزار سه فن آوری در یک پکیج جمع آوری شده است.
تصفیه آب اغلب نیاز به بیش از یک فن آوری برای دستیابی به کیفیت آب مورد نظر برای یک برنامه خاص دارد.  جمع آوری ابزارهای طراحی سیستم های تصفیه آب با فناوری های مختلف ممکن است دشوار باشد. بهینه سازی سیستم های با تکنولوژی چندگانه برای تولید آب به طور قابل اعتماد و با کمترین هزینه به این موضوع وابسته می باشد. نرم افزار طراحی  WAVE  سه فناوری پیشرو در صنعت – اولترافیلتراسیون UF، اسمز معکوس ROو مبادله یونIX  – را به یک ابزار جامع با استفاده از یک رابط مشترک متصل می کند.همین امر  فرایند طراحی با تکنولوژی چندگانه را ساده کرده و در نهایت به کاهش زمان طراحی سیستم های تصفیه آب کمک می کند.
WAVE بهترین ویژگی های نرم افزارهای قدیمی کمپانی DOWE FILMTEC   مثل ، ROSA، UFLOW، IXCALC و CADIX را ارتقا داده. تکنولوژی های مختلف را با هم در یک رابط کاربری مشترک باعث شده تا این نرم افزار  به عنوان پر کاربرد ترین نرم افزار استفاده می شود.

WINFLOWS

ساخت کمپانی GE   آمریکا و به دو روش RO  و UF به تصفیه آب می پردازد
این نرم افزار طراحی سیستم اسمز معکوس و شبیه سازی پیشرفته روش RO را به یک سطح کاملا جدید ارائه می دهد. همچنین با یک شبیه سازی بصری و کاربر پسند ، باعث می شود از ساده ترین تا پیچیده ترین سیستم ها به راحتی طراحی شود. Winflows  اولین برنامه ای است که با ترکیب سایر بسته های شبیه سازی، می تواند مواد شیمیایی را  قبل ازتصفیه و میزان مصرف آنها را در صورت نیاز توصیه نماید.
از خصوصیات این برنامه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
سیستم های ۳ گانه
نفوذ و تقسیم و بازیافت
تعیین دوز آنتی اسکالانت
دستگاه بازیابی انرژی
توانایی ترکیب مراحل
استفاده آسان
نرم افزار های تصفیه آب

INGE

این نرم افزار ساخت کمپانی آلمانی برای طراحی سیستم های تصفیه آب به روش UF  به صورت تخصصی    می باشد.
نرم افزار های تصفیه آب

IMS DESIGN

این نرم افزار ساخت کمپانی هایدروناتیک امریکا می باشد که برای طراحی سیستم های تصفیه آب و فاضلاب به روش RO  استفاده می شود.
HYDRAcap MAX  یک سیستم شبیه ساز غشایی فوق العاده تصفیه شده است.
 IMS DESIGN اولین برنامه مبتنی بر وب شرکت Hydranautics است که توسط صدها مشتری در سراسر جهان استفاده می شود. این بسیار مورد پسند کاربران است که با وارد کردن  فقط چند ورودی، شبیه سازی تمام پارامترهای سیستم HYDRAcap MAX انجام می شود. همچنین اجازه می دهد تا کاربر به راحتی طرح های خود را متناسب با شرایط مورد نیاز تغییر دهد.این موضوع نتایج دقیقی را در طراحی در اختیار کاربر قرار می دهد.
اما  بهترین ویژگی این نرم افزار شبیه ساز  این است که نمودار دنباله فرایند را طراحی می کند. این ویژگی موجب صرفه جویی زیادی در زمان کار یک مهندس فرایند می شود.
نرم افزار های تصفیه آب

HYD-RO-DOSE

نرم افزار مدل سازی هیدرو- دوز ، یک ابزار کاربردی برای مهندسان صنعت تصفیه آب و فاضلاب می باشد.
این نرم افزار به صورت مستقیم  یک مقیاس کامل از سختی نمونه های آب را در اختیار کاربر قرار می دهد.
همچنین یک ابزار مدل سازی قوی و مناسب برای طراحی سیستم های اسمز معکوس ارائه کرده است.
این نرم افزار از پارامتر های مختلف در ارزیابی کیفی آب در زمینه سختی سنجی پشتیبانی می کند.
همین امر باعث شده تا محدوده عملکرد آن در بیش از بیست مقیاس مختلف کارایی داشته باشد.
این گستردگی در تحلیل ، نرم افزار هیدرو-دوز را به یک ابزار مناسب برای طراحی سیستم های اسمز معکوس تبدیل کرده است.
نرم افزار های تصفیه آب

TORAY DESIGN

این نرم افزار ساخت کمپانی ژاپنی TORAY بوده که ازبزرگترین تولید کنندگان ممبران می باشند. هدف از توسعه این نرم افزار، طراحی سیستم های تصفیه آب و فاضلاب به روش RO  می باشد.
نرم افزار های تصفیه آب

مقایسه کلی نرم افزار های تصفیه آب در قالب جدول

ردیف نام نرم افزار کاربری توضیحات
۱ ROSA RO-NF ✓      اولین نرم افزار طراحی RO شرکت DOW✓      آنالیز اقتصادی

✓      User Friendly

–      عدم وجود پیش تصفیه و پس تصفیه شیمیایی

–      عدم طراحی فیلتر کارتریجی وUF

–      خروجی excel ندارد

 

۲ CADIX IX ✓      نرم افزار تخصصی تبادل یونی✓      وجود پارامترهای پیش فرض قوی

–      مشکل تأمین رزین های موجود در بازار

۳ WAVE RO-NF-UF ✓      نرم افزار بسیار قوی در زمینه RO، UF، NF✓      آخرین و کامل ترین نرم افزار شرکت DOW

✓      آنالیز اقتصادی

✓      طراحی UF به صورت کامل

✓      طراحی بسیار دقیق

–      سخت بودن خروجی گرفتن بدون warning

۴ WINFLOWS RO-UF ✓      آخرین و کامل ترین نرم افزار شرکت GE✓      طراحی کارتریج فیلتر

✓      پیش تصفیه و پس تصفیه قوی شامل تزریق آنتی اسکالانت و سختی گیر و دیگازور

–         طراحی UF ضعیف

۵ INGE UF ✓           طراحی UF با ممبران های شرکت Hydranautics
۶ IMS DESIGN RO ✓     طراحی RO با ممبران های شرکت Hydranautics
۷ TORAY DESIGN RO ✓     طراحی RO با ممبران های شرکت Toray
۸ PURE DESIGN IX ✓      نرم افزار تخصصی تبادل یونی برای رزین های برند Purolite– مشکل Register شدن نرم افزار

پمپ به عنوان توربین (Pump as Turbine(PAT))

پمپ به عنوان توربین (Pump as Turbine(PAT))

نیروگاه های برق آبی یکی از روش های تولید برق می باشد که این روش به عنوان منابع پاک و تجدیدپذیر انرژی، پتانسیل قابل توجهی در دنیا دارد و امروزه با روند افزایشی مصرف انرژی، بهره برداری از آن ها ضروری می­باشد. به‌منظور تولید برق از حجم عظیمی از آب در مسیری که آب‌های جاری از سطوح بالاتر به سطوح پایین‌تر حرکت می کنند از یک توربین استفاده می‌شود. آب ناشی از بارندگی در دریاچه‌های پشت سد، در ارتفاعات بلند جمع‌آوری می‌شوند. پس از تولید برق به درون رودخانه کشیده شده و به‌آرامی حرکت می‌کند تا بالاخره به دریا برسد. فشار آب پشت سد به صورت طبیعی ایجاد می شود اما هنگام پمپ کردن آب شهری نیز فشار مصنوعی تولید می شود که در نزدیکی مصرف کننده باید کاهش یابد. کاهش فشار در نزدیکی مصرف کننده به وسیله سیستم های فشار شکن اعمال می شود. یک نیروگاه برق آبی می تواند به عنوان یک فشار شکن نیز عمل کند و با کاهش فشار مصنوعی آب، برق تولید کند.

پمپ گریز از مرکز

پمپ گریز از مرکزوسیله ایست که برای انتقال مایعات از طریق افزایش فشار استفاده می‌شود. افزایش فشار در پمپ‌های گریز از مرکز بر اساس فرآیندهای هیدرولیکی بین پروانه و سیال به وقوع می‌پیوندد. این پمپ متشکل از تعدادی پره چرخان بوده که درون یک محفظه بسته قرارگرفته‌اند. سیال به سمت پروانه حرکت کرده و انرژی از پروانه به سیال انتقال می‌یابد. پمپ با صرف انرژی برق، اختلاف فشار در خروجی جریان ایجاد می کند. این فرایند می تواند به صورت معکوس استفاده شود و با داشتن اختلاف فشار، برق تولید شود که به ان پمپ معکوس یا پمپ به عنوان توربین گفته می شود.

پمپ گریز از مرکز برای پمپ به عنوان توربین (PAT)

پمپ گریز از مرکز برای پمپ به عنوان توربین (PAT)

پمپ به عنوان توربین

پمپ به عنوان توربین (Pump as Turbine(PAT)) یک نیروگاه برق آبی کوچک است که با تعویض خروجی و ورودی جریان پمپ، برق تولید می کند. پمپ  به عنوان توربین در کاربرد هایی با توان پایین (یک الی ۵۰۰ کیلووات) مورد استفاده قرار می گیرد وعمر کمتری دارد اما با توجه به ساختمان پیچیده توربین های هیدرولیکی، استفاده از پمپ به عنوان توربین توجیه پذیر است. ساخت و نگه داری پمپ با توجه به قطعات کمتر و ساده تر، مقرون به صرفه نیز می باشد. از این رو با توجه به هزینه های منابع تجدید پذیر دیگر در مقیاس کوچک بازگشت سرمایه بیشتری دارد.

پمپ به عنوان توربین (Pump As Turbine ) در یک نیروگاه کوچک برق آبی

پمپ به عنوان توربین (Pump As Turbine ) در یک نیروگاه کوچک برق آبی

مزایای پمپ به عنوان توربین

پمپ‌ها به علت تولید انبوه و در دسترس بودن مزایای زیادی نسبت به توربین‌ها دارند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

 • پمپ و موتور را می‌توان به‌راحتی جهت جایگزینی توربین و ژنراتور خریداری نمود. تولید انبوه و در دسترس بودن و درنتیجه قیمت ارزان این دو تجهیز خصوصاً در کشورهای درحال‌توسعه یکی از اصلی‌ترین مزایای استفاده از PAT می‌باشد. درحالی‌که توربین به‌صورت سفارشی خرید می‌گردد و قابل دسترسی آسان نیست.
 • پمپ‌ها برای دامنه مختلف ارتفاع و دامنه آب موجود مورداستفاده قرار می‌گیرند.
 • در اندازه‌های استاندارد متنوع در دسترس می‌باشند.
 • قیمت ارزان پمپ و نیروگاه پمپی تمام‌شده نسبت به نیروگاه توربینی (در حدود نصف) که در دامنه ظرفیت توان ۵ الی ۵۰۰ کیلووات هزینه مصرف‌شده حداکثر در مدت‌زمان کمتر از ۴ سال قابل بازگشت است.
 • سریعاً در دسترس بوده و بدون صرف زمان یا هزینه اضافی طراحی، ساخت و حتی حمل‌ونقل، قابل‌اجرا است.
 • قطعات یدکی پمپ مانند بلبرینگ، واشر، آب‌بند و غیره به‌ وفور و با قیمت ارزان در بازار یافت می‌شود.
 • نصب سریع با استفاده از اتصالات استاندارد موجود در بازار.
 • امکان بهره‌برداری توسط افراد عادی که در این صورت نیازی به استخدام فرد متخصص نیست.
 • یک پمپ خوب با انتخاب مناسب در دبی و ارتفاع مشخص، توربین خوبی خواهد بود. هرکدام از پمپ‌های موجود در بازار با توجه به پتانسیل آبی در دسترس (ارتفاع خالص و دبی آب موجود و توان خروجی لازم) می‌توانند توربین مناسبی باشند.
 • در مجموع پمپ معکوس به عنوان یکی از تکنولوژی های موجود برای استفاده در نیروگاه های آبی وارد فضای رقابتی که سال ها در اختیار توربین های کلاسیک بوده، شده است و با توجه به هزینه های پایین تر برای سرمایه گذاران این عرصه در توانهای تولیدی پایین دارای جذابیت است و روز به روز به گستره استفاده از آن افزوده می شود.
 • مطالعه موردی: نیروگاه برق آبی روی لوله آب شهری
 • استحصال انرژی در قالب بازیافت انرژی خط لوله آب شهری به عنوان راهکاری برای افزایش بهره‌وری بخش‌هایی از شبکه های لوله کشی خطوط توزیع آب که فشار اضافی آن بایستی توسط شیر فشار شکن (PRV) و یا مخازن شکست فشار (BPT) مدیریت شود.
  با بهره گیری از این تغییر رویکرد در استفاده از نیروگاه های برق آبی مقیاس کوچک روی خط لوله سامانه های فشار شکن متداول می تواند علاوه بر مدیریت فشار خطوط انتقال ضمن کاهش و یا حذف هزینه های نصب و بهره برداری از سامانه های متداول، درآمد قابل توجهی را به صندوق شرکت بهره بردار خطوط لوله برگرداند.

 

 • پمپ به عنوان توربین (Pump As Turbine ) در نیروگاه Leliefontein

  پمپ به عنوان توربین (Pump As Turbine ) در نیروگاه Leliefontein

 

دلایل بستن شیر فلکه خروجی پمپ و بعد باز کردن آهسته ان در زمان راه اندازی الکتروپمپ های سانتریفوژ

دلایل بستن شیر فلکه خروجی پمپ و بعد باز کردن آهسته ان در زمان راه اندازی الکتروپمپ های سانتریفوژ

آموزش طراحی ایستگاه پمپاژ و تاسیسات

یک از اقداماتی که برای راه اندازی الکتروپمپ های سانتریفوژ مطرح می شود بستن شیر فلکه خروجی پمپ و بعد باز کردن آهسته ان می باشد .( البته می بایست توجه داشت که در بعضی موارد که احتمال تبخیر اب وجود داشته باشد می توان شیر فلکه خروجی را بصورت کامل نبسته و اندکی باز بماند ) . شاید برای خیلی از مهندسین و اپراتورهای شاغل در مراکزی که کار آنها به نحوی مرتبط با پمپ می باشد این سوال ایجاد شود که علت اصرار بسته بودن شیر فلکه خروجی چیست؟ این امر دو دلیل اصلی داشته که در ذیل مورد بررسی قرار میگیرد.

1- جلوگیری از بوجود امدن ضربه قوچ

در مورد ضربه قوچ و تاثیر راه اندازی پمپ در ایجاد آن مقاله جداگانه ارایه خواهد گردید.

2- جلوگیری از آسیب دیدن الکتروموتور بخصوص در توان های بالا

الکتروموتورها با توجه به خصوصیات الکتریکال و ساخت خود ،منحنی گشتاور خاص خود را دارا می باشند . در زمان راه اندازی و در نواحی %80 دور نامی الکتروموتور ، گشتاور راه اندازی آن کاهش پیدا کرده و تقریبا به به گشتاور پمپ می رسد . در این حالت گشتاور شتاب دهنده که ناشی از اختلاف بین گشتاور راه اندازی الکتروموتور و پمپ می باشد نزدیک به صفر می شود. و موتور برای رسیدن به سرعت نامی خود جریان بیشتری می کشد که می تواند باعث سوختن و آسیب دیدن استاتور الکتروموتور شود.

در این حالت اگر شیر فلکه خروجی پمپ باز باشد و پمپ سیال را نیز پمپاژ نماید جریان مورد نیاز الکتروموتور افزایش می یابد و احتمال آسیب دیدن الکتروموتور افزایش می یابد . بنابراین برای کاهش ریسک آسیب به الکتروموتور ؛ شیر فلکه خروجی پمپ را بسته تا پمپ در نقطه دبی صفر کار کرده و نیاز به جریان کمتری داشته باشد. در تصاویر زیر می توان مقایسه جامعی بین جریان راه اندازی الکتروموتور در حالت های مختلف شروع به کار پمپ ارایه نمود.

استقرار ایستگاه پمپاژ آب ، Water pump station location

استقرار ایستگاه پمپاژ آب ، Water pump station location

محل استقرار پمپاژ آب برحسب شرائط محل متغير بوده و اغلب در محل برداشت آب (چاه ، چشمه ، رودخانه) مي باشد . از نظر كلي بايد محل استقرار پمپ را با درنظرگرفتن خطر طغيان رودخانه و يا خطر استغراق ، قرارداده و گذشته از آن بايد در مقابل خطرات ناشي از ريزش محل و رطوبت نامناسب و يخبندان محافظت نمود . در داخل محوطه ايستگاه پمپاژ و در كف ساختمان آن شيب 1% منظور نمود و براي هركدام از ماشين آلات موجود ، پي و پايه مجرائي درنظر گرفته مي شود.

با علم به اينكه ايستگاههاي پمپاژ معمولاً در گودترين نقاط شهر واقع مي شود ، بايد تدابيري براي جلوگيري از خرابي تلمبه خانه ها در اثر ورود آبهاي سطحي حاصل از بارندگي درنظر گرفت .

در موارديكه محل تلمبه خانه در داخل شهراست بايدساختمان آن از نظر وضع ظاهري ، نظير منازل مسكوني اطراف بوده و منظره ناخوشايندي ايجاد نگردد.

Related image

الف- محل ايستگاه پمپاژوقتي منبع تغذيه چشمه باشد :

درصورتيكه محل برداشت آب چشمه باشد چند حالت زير مطرح مي گردد :

1- در صورتيكه ارتفاع چشمه ها از ارتفاع مخزن ذخيره بيشتر باشد آب در اثر نيروي ثقل به منبع تغذيه هدايت شده و احتياجي به عمل پمپاژ نخوهد بود ، كه در اغلب روستاهاي داراي چشمه اين پديده در سهولت كار آبرساني آن محل كمك زيادي خواهد نمود .

2- در صورتيكه فاصله بين محل برداشت آب (چشمه چاه رودخانه و غيره) تامخزن تغذيه زياد نباشد ، يك حوضچه جنبي در محل برداشت آب درنظر گرفته و با ارتباط آب داخل چشمه و حوضچه فوق ميتوان دبي مورد نظر را از حوضچه ، برداشت نموده و از ورود ذرات ريز و گرد و غبار به داخل تأسيسات جلوگيري نموده كه بعداً آب با عمل پمپاژ به منبع توزيع ، انتقال داده خواهد شد . 

3- در صورتيكه فاصله بين محل برداشت آب تا مخزن ذخيره زياد باشد، براي جلوگيري از طولاني شدن بيمورد شبكه لوله كشي ، سعي مي شود بهترين شرايط را براي حمل استقرار پمپاژ تعيين نمود.

ب محل ايستگاه پمپاژ وقتي منبع تغذيه چاه باشد:

در صورتيكه برداشت آب از چاه باشد چند حالت زير مطرح خواهد بود :

1- درصورتيكه برداشت آب از يك چاه منفرد مورد نظر باشد ساختمان ايستگاه پمپاژ مستقيماً روي چاه واقع شده و عمق مكش (فاصله قائم سطح آزاد آب مورد برداشت تا محور پمپ) حداكثربايد 5/4 تا 6 متر باشد.

2- در صورتيكه عمق مكش از 5/4 تا 6 متر بيشتر باشد بعلت اشكالات ناشي از عمق زياد دو راه حل درنظر گرفته مي شود :

الف- موتور را روي چاه و پمپ را روي سطح آب چاه قرار داده و توسط ميله اي حركت محور موتور را به محور پمپ انتقال مي دهند .

ب موتور و پمپ را با هم در يك پوسته فلزي آب بندي شده در داخل چاه غوطه ور مي سازند.

3- در صورتيكه برداشت آب بجاي يك چاه منفرد از چند چاه صورت مي گيرد (كه در تاسيسات آبرساني شهرهاي بزرگ به اين مسئله برخورد مي گردد) دو راه حل زير نيز پيش بيني مي شود :

الف- ممكن است روي هر كدام از چاهها يك پمپ ، پيش بيني نمود كه خود مستقلاً مخزن اصلي را تغذيه نمايد كه در اين حالت براي رعايت مسائل اقتصادي ، تأسيسات مربوط به فشار قوي و فشار ضعيف و تابلوهاي كنترل و غيره را در يك ساختمان مشترك كه محل آن به رعايت تعادل افتهاي فشار در مركز ثقل نواحي مورد نظر باشد ، قرار مي دهد ، آنگاه لوله رانش هر پمپ را به يك محفظه مشترك بنام كلكتور هدايت نموده و از اين كلكتور جهت تغذيه مخزن واقع در ارتفاع مناسب استفاده مي شود.

ب- ممكن است تمام چاهها را تحت عملكردي پمپ قوي و يك ايستگاه واحد قرار داده و از قراردادن وسائل و ابزار آلات مكانيكي روي هر كدام از چاهها اجتناب ورزيد ، در اينصورت بايد مطابق شكل زير لوله مكش تمام چاهها را با يك كلكتور بهمديگر مرتبط ساخت .

در تمام اين موارد ذكر اين نكته ضروري است كه اختلاف ارتفاع بين سطح آزاد آب در منبع مكش و محور ماشين با درنظرگرفتن مجموع افتهاي مربوط به هر كدام از لوله اي ماشين نبايداز حد متعارف 5/4 الي 6 متر تجاوز نمايد .

مزايا و معايب :

بطور كلي در شرايطي كه ارتفاع سيال داخل منبع مكش تا محل پمپاژ كم باشد بين دو سيستم نامبرده بادر نظر گرفتن شرايط ذيربط و بررسي مزايا و معايب آن دو ، يكي از انتخاب و براي اينكار محاسن و معايب هر كدام سنجيده و مقايسه ميگردد.

1– خرج

در سيستم دوم اگر فواصل چاهها از همديگر زياد باشد پمپ بسيار قوي مورد نيازبوده و خرج آن بيشتر و متعلقاب مربوطه نيز زيادتر است .

2– از نقطه نظر برداشت

در سيستم دوم كه تمام چاهها تحت عملكرد يك پمپ قوي و يك دستگاه واحد قرار دارند و لوله مكش تمام چاهها با يك كلكتور بهم مرتبط است ممكن است دبي چاهها از يك محل ديگر تغيير نمايد كه در اينصورت براي تنظيم دبي براي هر كدام از چاهها ميتوان از شير فلكه كه در ابتداي لوله مكش كار گذاشته مي شود استفاده نمود، در صورتيكه در سيستم اول بايد در هر يك از چاهها يك پمپ ، مختص آن چاه در نظر گرفت كه اين خود ، تهيه وسائل را ايجاب نموده و از نقطه نظر برداشت آب توليد اشكال خواهد نمود.

 

3– از نقطه نظر راندمان كار

درصورتيكه در هر دو طريقه شرايط طوري فراهم گردد كه تاسيسات مربوطه با حداكثر دبي كار كند راندمان يك واحد بزرگ عمدتا بيشتر از راندمان كلي مجموعه واحدهاي كوچكتر است در نتيجه از نقطه نظر راندمان روش دوم مناسبتر است .

4– از نقطه نظر بهره برداري و سرعت راه اندازي

در روش دوم كه تمام چاهها تحت عملكرد يك پمپ قوي قرار دارند ، اگر لوله مكش طولاني باشد احتمال وجود خلاء در كلكتور در اوائل راه اندازي و يا راه اندازي بعد از يك توقف طولاني سبب بروز مشكلاتي شده و احتمالاً حركت مكانيزم را مختل خواهد نمود . از طرفي در روش اول انعطاف پذيري بيشتري موجود بوده و از واحدهاي كوچك ساده تر مي توان استفاده نمود .

بطور خلاصه براي پيش بيني يكي از دو سيستم فوق الذكر بايد شرايط مخصوص آن محل و چگونگي بهره برداري آنها و ساير عوامل كمي و كيفي مورد ارزيابي قرار گرفته و انتخاب احسن گردد.

 

ارتفاع مكش پمپ , pump suction head

ارتفاع مكش پمپ , pump suction head

Under Ground Irrigation water Pump Station | 3D Warehouse

 

ارتفاعي كه يك پمپ سانتريفوژ بتواند بالاتر از سطح آزاد آب قرار گيرد ارتفاع مكش ناميده مي شود .
ارتفاع مكش مناسب براي پمپهاي گريز از مركز بستگي به عوامل زيردارد :
1- سرعت گردش پمپ
2- دبي پمپ
3- ارتفاع مكانيك پمپ
4- افت فشار در داخل پمپ
5- درجه حرارت محل نصب پمپ
6- ارتفاع محل نصب پمپ نسبت به سطح دريا
كه عوامل فوق سبب افزايش و يا كاهش ارتفاع مكش مي گردد.

Related image
في المثل اگر سرعت گردش و ارتفاع مكانيكي پمپ ثابت باشد هر اندازه دبي پمپ بيشتر باشد عمل مكش كمتري احتياج است.و يا اگر دبي پمپ ثابت باشد هر اندازه ارتفاع مكانيكي پمپ زيادتر باشد عمل مكش كمتري سلامتي پمپ را تضمين خواهد نمود .و يا اگر دبي پمپ ثابت باشد، هر اندازه سرعت گردش پمپ بيشتر باشد عمق مكش را كمتر بايد انتخاب نمود. گذشته از آن اصولاً با كم شدن فشار هوا ، درجه حرارت لازم جهت تبخير آب در آن محيط كم مي گردد بطوريكه در فشار مطلق 2/0 تا 5/0 اتمسفر در لوله هاي مكش پديده تبخيري در آب رخ مي دهد و سبب قطع جريان آب در لوله مكش مي گردد .

ارتفاع مکش پمپ

بطور تئوري ارتفاع مكش پمپ برابر با يك اتمسفر (10 متر آب) مي باشد ليكن عوامل زير سبب كاهش ارتفاع مكش مي گردند:
1- ارتفاع نظير فشار بخار مايع hp
2- ارتفاع نظير فشار در اثر سرعت در لوله مكش. hv
3- ارتفاع نظير افت هاي لوله و زانوئي و سه راهي ديگر متعلقات مربوطه hr ارتفاع مكش باشد داريم :

hs = 10 – (hp + hv + hr)

عملاً ميزان دقيق hsبراي عملكرد سالم و مناسب پمپ حداكثربرابر 5/4 الي 6 مترمي باشد .

براي جلوگيري از اشكالات پمپ ، بايد حتي المقدورسعي نمود پمپ را در ارتفاع پايين تر ازسطح آزاد آب قرار داده و در فاصله بين لوله مكش كه به داخل آب فرورفته است و اتصال لوله به پمپ از اتصالاتي نظير زانوئي و شير يك طرفه و سه راهي ، شيرفلكه ، تبديلات و غيره جلوگيري نموده و براي كم شدن افت هاي فشار ، قطر لوله كمي بزرگتر از حد محاسبه بوده و ضريب اصطكاك داخل لوله (f) كم باشد ، قطر لوله مكش بايد در تمام مسير يکنواخت و در صورت امكان شيبي معادل 5 درهزار از منبع مكش به طرف پمپ داده شود.

لطفا مقالات مربوط به NPSH (NET POSITIVE SUCTION HEAD) زا نیز چک کنید.

محاسبات فنی سپتیک تانک

محاسبات فنی سپتیک تانک

قیمت سپتیک تانک - استعلام قیمت سپتیک آماده | پایپ گستر

سپتیک تانک معمولا مخزنی است که به صورت دو قسمت جدا از هم ساخته شده و حجم قسمت اول  سپتیک تانک تقریبا دو برابر قسمت دوم سپتیک تانک  است .

سپتیک تانک ساده ترین روش تصفیه فاضلاب می باشد که با تجزیه بیولوژیکی فاضلاب باعث تصفیه فاضلاب می گردد . راندمان تصفیه در سپتیک تانک در محدوده 10 تا 30 % می باشد و به عنوان یک روش پیش تصفیه فاضلاب شناخته می گردد .

طراحی سپتیک

عمق  فاضلاب در سپتیک تانک 1 تا 2 متر و متوسط 1.5 متر خواهد بود . نسبت طول به عرض در سپتیک تانک هم 3-2 به 1توصیه شده است .

ممکن است شیب سپتیک تانک مخصوصا قسمت اول آن شیبی حدود 1 به 4 داشته باشد ، ممکن است این شیب در تمام کف سپتیک تانک به میزان بسیار جزئی اعمال گردد .

سپتیک تانک پلی اتیلن

 محاسبه حجم سپتیک تانک

حجم سپتیک تانک را می توان از رابطه زیر محاسبه نمود :

(t= (1.3-0.3 log PQ

که در این فرمول

t : زمان ماند فاضلاب در سپتیک تانک

P : جمعیت که برای تصفیه فاضلاب ناشی از فعالیت آنها سپتیک ساخته می شود .

Q : فاضلاب سرانه  تولیدی به گالن در روز است .

اگر حجم سپتیک تانک بین 60-6 متر مکعب باشد حداقل حجم آن از فرمول زیر قابل محاسبه است .

V=4500+0.75 Q

در این فرمول Q فاضلاب ، کل بر حسب لیتر در روز است و V حجم سپتیک تانک بر حسب لیتر تعیین خواهد نمود .

 

باید توجه داشت که حجم سپتیک تانک برابر مقدار فاضلابی است که در زمان توقف داخل آن می شود و لجن هایی که در آن ته نشین می گردند .

طراحی سپتیک تانک

میزان لجن تولیدی سپتیک تانک

Fair Imhaf میزان لجن برای هر نفر در سپتیک تانک را 0.36 لیتر در روز تعیین نموده است و در برخی کتب دیگر مقدار لجن را 0.04-0.03 متر مکعب در سال نوشته اند . ولی در اغلب دنیا 0.04 متر مکعب را برای هر نفر در سال در نظر می گیرند .

تخلیه لجن سپتیک تانک

معمولا سپتیک تانک را وقتی 1.3 آن از لجن پر باشد تخلیه می کنند ، زمان تخلیه از فرمول زیر بدست می آید :

(حجم سپتیک تانک به متر مکعب )1.3

تعداد جمعیت * میزان لجن جمع شده در سپتیک تانک بر متر مکعب برای هر نفر در سال

 

چون حجم سپتیک تانک از رابطه زیر محاسبه خواهد شد :

3 روز زمان توقف * تعداد جمعیت * سرانه فاضلاب متر مکعب در روز

از ادغام دو فرمول فوق الذکر زمان تخلیه به این طریق محاسبه می گردد :

میزان جریان متر مکعب برای هر نفر در روز

                                            میزان لجن دائمی هر نفر به متر مکعب در سال
طرح سپتیک

دفع فاضلاب تصفیه شده سپتیک تانک

مهمترین روش های دفع فاضلاب تصفیه شده به وسیله سپتیک تانک یکی از سه روش زیر است :

1-  در زمین های با نفوذ پذیری زیاد با ایجاد ترانشه ای به عمق 45 سانتی متر فاضلاب تصفیه شده را در آن وارد می سازند ، این نحوه دفع فاضلاب را پخش به سطح زمین گویند

2- اگر قابلیت نفوذ در زمین کم باشد با حفر چاه فاضلاب را به مرو رزمان در زمین دفع می نمایند .

3- اگر قابلیت نفوذ در زمین خیلی مک باشد ولی در نزدیکی سپتیک تانک رودخانه یا جریان آبی موجود باشد از صافیهای شنی برای دفع فاضلاب تصفیه شده استفاده می کنند

محاسبات فنی چاه جاذب 

بنا به تعریف نفوذپذیری مدت زمانی است که طی آن سطح آب در داخل چاله ای به ابعاد 30 سانتی متر  و عمق 45 سانتی متر ، 2.5 سانتی متر پایین می رود . اگز زمان جذب معلوم باشد مقدار فاضلابی که در هر متر مربع می توان وارد ساخت از فرمول زیر محاسبه خواهد شد :

Q=1.3/t+7.5

در این فرمول Q مقدار فاضلاب جذب شده به متر مکعب در هر متر مربع از کف ترانشه و t زمان جذب به دقیقه است .

شیر فوران گیر، Blow Out Preventer

شیر فوران گیر، Blow Out Preventer

یکی از مشکلاتی که در صنعت نفت و گاز وجود دارد خطر فوران چاه نفت و گاز در هنگام حفاری چاه ها می باشد .فوران چاه  علاوه بر خطرات جانی که برای پرسنل دارد ، خطر زیست محیطی و ضرر و زیان مالی هم خواهد داشت که شیر فوران گیر این مشکل را جهت کنترل فوران برطرف کرده است.

5-1

شیر فوران گیر دارای یک بدنه اصلی و تعدادی شیر کنترل است .

بخش های مختلف شیر فوران گیر :

۱- شیر های ورودی و خروجی گل

۲-شیر ورودی سیمان

۳- SHEAR RAMS: این ابزار در چاه های مخازن گازی کاربرد بیشتری دارد. هرگاه چاه دچار فوران شود این ابزار دهانه چاه را به طور کامل می بندد.

۴- BLINDRAMS : هروقت سیالی از داخل لوله ها به خارج از چاه فوران کند ، BLINDRAMS دهانه آن لوله را مچاله میکند تا سیال از لوله حفاری خارج نشود.

۵-ANNULUS PREVENTOR

 

از شیرهای فوران گیر یا BOP همراه با دیگر تجهیزات و تکنیک ها برای بستن چاه استفاده می شود و این امکان را به خدمه می دهد که ضربه چاه را قبل از اینکه منجر به فوران و انفجار شود، کنترل نمایند. شیر های فوران گیر یا BOP و دیگر تجهیزات کنترلی چاه به وسیله خدمه ریگ پس از قرار دادن و سیمان کاری لوله جداری سطحی (Surface Casing) نصب می‌شوند. معمولا چند عدد شیر فوران گیر که اصطلاحا به آن دکل BOP یا BOP stack گفته می‌شود، در بالای چاه نصب می شود. این دکل معمولا از یک فوران گیر حلقوی (Annular BOP) در بالای آن و حداقل یک رم لوله ای (Pipe Ram) و یک رم برشی (Shear Ram) در زیر آن تشکیل شده است.

بطور کلی می توان گفت که شیرهای فوران گیر به منظور انجام موارد ذیل طراحی شده اند ؛

آب بند کردن و بستن چاه زمانیکه با طبقات زیر زمینی که حاوی سیالات با فشار بالاتر از فشار هیدرواستاتیکی اعمال شده بوسیله گل حفاری باشند، مواجه می شود.

فراهم کردن شرایط circulation، بطوریکه گل حفاری اصلاح شده و دانسیته آن مطابق با فشار طبقات تنظیم شود و سیالات طبقات که به حفره چاه وارد شده اند به بیرون منتقل شوند. این فرآیند ها تحت فشار صورت می گیرد.

فوران گیر حلقوی یا مدور (Annular BOP)

یک فوران گیر مدور دارای المان های آب بند لاستیکی می باشد که در هنگام فعال بودن، فضای مدور دور “Kelly “،لوله حفاری (drill pipe) یا طوقه های حفاری (Drill Collar) را آب بندی می کنند.
فوران گیر های مدور با استفاده از رینگی از لاستیک های مصنوعی که در هنگام عبور سیال فعال می شوند، جلوی خروج جریان را از چاه می گیرند. شکل مجموعه لاستیکی مطابق با شکل لوله داخل چاه می باشد. بیشتر فوران گیر های مدور در صورت نیاز می توانند یک چاه باز را نیز مسدود نمایند.
فوران گیرهای مدور برای فشار های کاری ۲۰۰۰، ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ psi موجود می باشند.
فوران گیرهای مدور طوری طراحی شده اند که به محض جمع شدن المان های لاستیکی روی استرینگ حفاری ، فشار چاه به بسته نگه داشتن فوران گیر کمک می کند.
اگر هیچ یک از اجزای ستون حفاری (Drill stem) در داخل چاه وجود نداشته باشد، فوران گیر مدور حفره چاه را به طور کامل می بندد.

فوران گیر

⤵شماتیک فوران گیر مدور در هنگام فعال شدن

?در تصویر زیر شماتیک یک فوران گیر مدور در هنگام فعال شدن را نشان می دهد که لوله حفاری (تصویر A) یا حفره چاه (تصویر B) را آب بندی می کند.

فوران گیر

 

⤵نمای برش خورده فوران گیر مدور

?در تصویر پایین نمای برش خورده یک فوران گیر مدور و اجزای تشکیل دهنده آن را مشاهده می کنید.

فوران گیر

 

فوران گیر رم لوله ای(Pipe Ram)

فوران گیرهای نوع رم، شیرهای فولادی بزرگ (رم ها) هستند که حاوی المان های آب بند می باشند. این نوع فوران گیر ها دارای دو المان مسدود کننده در دو طرف مقابل هم می باشند که بر اساس قطر لوله طراحی شده اند و در هنگام بسته شدن روی لوله را به طور کامل می پوشانند. از Pipe Ram ها برای آب بندی روی لوله حفاری استفاده می شود و نمی تواند یک چاه باز را آب بند نماید.

فوران گیر

فوران گیرهای Blind Ram

زمانی که هیچ لوله ای در چاه نباشد از رم تخت (Blind Ram) استفاده می شود. اگر این رم ها زمانی که استرینگ حفاری در داخل چاه است، بسته شوند، باعث می شوند که لوله حفاری تخت شود اما مانع جریان از چاه نمی شوند. ?فوران گیرهای رم برای فشارهای کاری ۲۰۰۰، ۵۰۰۰، ۱۰۰۰۰ و ۱۵۰۰۰ psi موجود می باشند.

فوران گیر

 

فوران گیرهای Blind Shear Ram

از رم های نوع تخت برشی (Blind Shear Ram) بیشتر در حفاری های دریایی استفاده می‌شود، که لوله حفاری را بطور کامل بریده و حفره چاه را آب بندی می نمایند.
در این حالت تجهیزات حفاری می توانند در مواقع اضطراری و وقوع طوفان های دریایی از محل دور شوند. در مواقع اضطراری خدمه ریگ، رم های نوع تخت برشی را می بندند که در نتیجه لوله حفاری را برش داده و حفره چاه را آب بندی می نمایند. از رم های برشی زمانی استفاده می شود که تمام رم های لوله ای و فوران گیرهای مدور از کار افتاده باشند.

فوران گیر

 

فوران گیرهای چرخشی Rotary Blow Out Preventer

علاوه بر انواع BOP های ذکر شده، از انواع دیگری از شیرهای فوران گیر، بسته به شرایط و در موقعیت های مختلف استفاده می شود که یکی از آن ها Rotary BOP ها می باشد. این نوع BOP ها این امکان را فراهم می کنند که استرینگ حفاری همراه با چرخش وارد یا خارج شود.این نوع فوران گیرها در بالای فوران گیرهای معمولی قرار داده شده و به منظور حفاری تحت فشار، زمانی که گل حفاری با دانسیته پایین مورد نیاز است (در مواقعی که افزایش دانسیته باعث افت سرکولاسیون می شود) استفاده می‌شوند. اساساً این نوع فوران گیرها بیشتر برای حفاری با هوا یا گاز به عنوان سیال حفاری استفاده می شوند.

فوران گیر

⤵شماتیک فوران گیر چرخشی

? شماتیک یک نوع BOP چرخشی و اجزای تشکیل دهنده آن را در تصویر پایین مشاهده می کنید.

فوران گیر

 

فوران گیرهای درونی Internal Blow Out Preventer

از دیگر شیرهای فوران گیر که بسته به شرایط و در موقعیت های مختلف استفاده می شود BOP های درونی می باشد. فوران گیرهای درونی شیری است که اگر چاه شروع به جریان در طول فرآیندهای stripping نماید، می تواند در استرینگ حفاری قرار داده شود. شیرهای توپی(ball valves) نیز می تواند به عنوان BOP درونی استفاده شوند. بعلاوه همچنین BOP های درونی نوع check valve) dart -type) نیز موجود می باشند.
این نوع BOP باید قبل از اینکه لوله حفاری در چاه stripped back شود در استرینگ حفاری قرار داده شود.زیرا این عمل این امکان را می دهد که گل حفاری پس از رسیدن به پایین چاه به سمت پایین استرینگ حفاری پمپاژ شود BOP های درونی در صورت نیاز با چرخاندن به درون یک استرینگ حفاری همراه با شیر یا dart در موقعیت باز نصب می‌شوند. وقتی که BOP نصب شد، شیر می تواند بسته شده یا dart آزاد شود.

فوران گیر

⤵تصویر شماتیک فوران گیر درونی از نوع dart

?در تصویر پایین شماتیک یک فوران گیر درونی از نوع check valve) dart -type) را مشاهده می کنید.

فوران گیر

تصویر شماتیک فوران گیر درونی نوع Ball Valve

?در تصویر پایین شماتیک یک فوران گیر درونی از نوع Ball Valve را مشاهده می کنید.

فوران گیر

 

تجهیزات سر چاهی

تجهیزات سر چاهی

سرچاه نفت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تجهیزات سرچاهی: به منظر کنترل و بهره برداری از چاه نسبت به موقعیت و احتیاجات پیش بینی شده وسایلی روی چاه تعبیه می گردد. بخشی از این وسایل به طر مستقیم بر روی چاه و بخش دیگر آن در کنار چاه و در اتصال با قسمت ال کار گذاشته می شود . این وسایل با توجه به نوع استفاده چاه، نحوه کامل شدن چاه ، گاز های اسیدی و فشار طراحی می شوند.

پس از حفاري و تكميل چاه به منظور كنترل آن و همچنين در جهت بهره برداري از چاه نسبت به موقعيت و احتياجات پيش بيني شده آن ، وسايلي بر روي چاه تعبيه مي گردند . قسمتي از اين وسايل مستقيماً بر روي خود چاه و بخشي از آن در مجاورت چاه و در اتصال با قسمت اول كار گذاشته مي شوند .
وسايل مذكور با توجه به مورد استفاده چاه ، نحوه تكميل آن ، فشار و وجود گازهاي اسيدي ، طراحي مي گردند.

وسایلی که در بالا ذکر شد بر روی چاه قرار می گیرد تاج چاه نام دارد که مدلهای مختلفی نیز دارد. با وجود اختلاف در بعضی از قسمتهای تاج چاههای مختلف، در خیلی از موارد هم با هم مشابه هستند و گاهی نوع وسیله استفاده شده در آن متفاوت می باشد در حالی که عمل مشابه انجام می دهد. بدین منظور به طور اختصاری وسایل مختلف موجد در تاج چاه خدمتتان ذکر می گردد.

WELLHEAD EQUIPMENT:

 • ANSON (انگلستان)
 • COOPER (CAMERON ,MCEVOY ,WKM ,CANADA WORKS )(فرانسه / سنگاپور)
 • FMC / ابزار برقی ایران (سنگاپور)
 • MSP /DRILEX ( چین)
 • VETCO –GRAY صنایع تجهیزات نفت / (سنگاپور)
 • AKER SOLUTION / پیشرو صنعت پارس پارت

 

 

وسایل موجود در تاج چاه از زمین به بالا:

 • سر لوله زیرین: این سر لوله بر روی بزرگترین جداره فلزی چاه که بیرن از زمین است نصب می باشد.
 • شیر های جانبی بر روی جدارهای مختلف چاه: بررسی ضعیت بین جداره ها از نظر نوع سیال و فشار از طریق این شیر ها انجام می گیرد.
 • شیر اصلی زیرین: این شیر معمولا از نوع دروازه ای است. مهمترین نقطه دسترسی به چاه همین شیر است که در صورت خرابی این شیر حضور دکل حفاری برای تعمییر یا تعویض الزامی است.
 • شیر اصلی فوقانی: مشخصات این شیر شبیه شیر اصلی زیرین استو محل قرار گیری آن در بالای شیر اصلی زیرین می باشد . که باز و بسته کردن چاه توسط این شیر انجام می گیرد.
 • شیر ایمنی سر چاه : محل قرار گیری این شیر بر روی شیر اصلی بالایی است. وضعیت بخصص این شیر جهت کنترل فشار چاه صورت می گیرد
 • شیر فوقانی سر چاه: مجرای ورود ابزار مختلف به چاه می باشد و روی قسمت بالایی سه راهه متصل می شود.

وسایل دیگر موجود در سر چاه که در رابطه با تولید از چاه می باشد به قرار زیر است:

 • تله سنگ : همانطور که از اسم آن پیداست این وسیله به صورت تله ای برای جلوگیری از عبور قطعات سنگ منحنی دار به کار می رود. شکل ظاهری تله سنگ به شکل لوله ای با ضخامت بیشتر از لوله های مجاور خود می باشد .
 • لوله تولید : این لوله بلافاصله بعد از شیر تولید شروع می شود که با تجه به موقعیت چاه به سمت نزدیکترین واحد بهره برداری به چاه کشیده می شود.
 • شیر روی لوله آتش: محل قرار گیری آن در انتهای تله سنگ می باشد. از این شیر برای باز و بسته کردن جریان چاه استفاده می گردد.
 • محل تعبیه کردن چوک: در کنترل مقدار دبی مورد استفاده قرار می گیرد.
 • لوله آتش: لوله آتش در حقیقت مسیر جریان چاه تا گود آتش خواهد بود.
 • محل نمونه گیری: از این محل برای نمونه گیری از سیال جاری در لوله آتش استفاده می گردد.
 • محل اندازه گیری فشار در لوله آتش: در حدود ۱۵۰ متری چاه و در امتداد لوله آتش محل اندازه گیری فشار تعبیه می گردد.
 • گودال آتش : گود یا گودال آتش در حقیقت درحقیقت محل سوزاندن سیال خروجی از چاه جهت تمیز کردن و یابرسی وضع چاه می باشد.
 • حصار چاه : در وازه ورودی حصار چاه دارای قفلهای بخصوصی می باشد که کلید های استاندارد دارد. این حصار ممکن است به صورت میله های آهنی و یا به صورت ورقه های آهنی بهم چسبیده تعبیه گردد.

دیسک فیلتر , Disk Filter

دیسک فیلتر , Disk Filter

Ceramic Vacuum Disk Filter

آب خام به صورت ثقلی به درام مرکزی وارد شده و از آنجا وارد کاست ها شده و از سطوح فیلتراسیون عبور می کند. آب تمیز از فیلتر خارج شده و ذرات جدا شده به پارچه ها میچسبند.با گرفتگی پارچه ها سطح آب بالا آمده و سنسور سطح سنج سیستم شستشو را فعال میکند. پارچه ها توسط نازل های شستشو با آب تمیز شسته شده و ذرات جدا شده توسط یک لوله از دستگاه خارج میشوند، با تمیز شدن پارچه ها سطح آب پایین رفته و شستشو متوقف میشود. دیسک ها در داخل یک مخزن    غوطه ور بوده و کل لبه ی مخزن به عنوان سریز عمل میکند.این دستگاه در دو مدل نصب در کانال بتنی و نصب مستقل ساخته میشوند.

ظرفیت نصب دیسک مضربی از ۵ بوده ( حداکثر ۳۵ دیسک ) درصورت نیاز به تعداد دیسک کمتر ، فضاهای خالی با دیسک های مخصوص پرشده و در صورت نیاز به افزایش ظرفیت، امکان نصب دیسک های جدید وجود دارد.

دیسک فیلتر
دیسک فیلتر

 

زمان و مقدار بک واش از طریق اختلاف ارتفاع و افت هد دو سمت دستگاه تنظیم میشود.در زمان بک واش فیلتراسیون متوقف نمیشود.در هرطرف دیسک ۶ عدد نازل وجود دارد که برای بالابردن راندمان شستشو در زمان شستشو حرکت نوسانی دارند.

دیسک فیلتر عموما در ابتدای تصفیه خانه های آب برای حذف جلبک ، در انتهای تصفیه خانه های فاضلاب برای کاهش ذرات معلق و همچنین محافظت از سیستم های گندزدایی و کاهش آلودگی ورودی به فیلترهای شنی استفاده میشود.

جنس بدنه : استینلس استیل ۳۰۴ یا ۳۱۶

جنس پارچه : استیل ۳۱۶ یا پلی استر

مش : ۱۰-۶۰ میکرون

قطر کاست : ۲٫۴ متر

 

مزایایی دیسک فیلترهای شرکت نوردیک واتر

۱- بزرگترین دیسک دربین تمام رقبا ( بیشترین سطح فیلتراسیون برای هر دیسک)

۲- ساخت دیسک از ۱۰ کاست ( سهولت نصب و تعویض )

۳- سینی کنترل سطح ( جریان خروجی یکنواخت و حفاظت از سیستم شستشو )

۴- سیستم شستشوی متحرک ( بالابردن کیفیت شستشو )

۵- استفاده از صافی قبل از پمپ ( حفاظت از پمپ و پارچه های فیلتر )

۶- پمپ شستشو بر روی دستگاه نصب شده است

۷- سایزهای استاندارد و قابلیت اضافه کردن دیسک

۸- استفاده از تمسه برای انتقال قدرت (عدم وجود خوردگی،عدم نیاز به روغن کاری،عدم نیاز به تنظیم مجدد دردوره ی بهره برداری)

۹- نصب تسمه بر روی درام اصلی ( کاهش استرس و تنش برروی تسمه و افزایش طول عمر آن )

۱۰- ابعاد کوچکتر نسبت به نمونه های مشابه ( هزینه ی عملیات ساختمانی کمتر )

۱۱- امکان شستشو با مواد شیمیایی ( افزایش چشمگیر طول عمر پارچه ها )

 

 

کاست ها به سادگی ظرف چند دقیقه نصب میشوند.قطر هر دیسک ۲٫۴ متر و سطح هر دیسک ۷ متر مربع میباشد.سطح موثر فیلتر هر دیسک که آب را فیلتر میکند ۵٫۶۴ متر مربع میباشد.

هر دیسک از ده کاست تشکیل شده است.هرکاست با یک پین پیچی به بدنه ی سیلندر متصل میگردد.بین کاست ها و بین هرکاست و درام آب بندی گردیده است.در صورت نیاز به تعویض هریک از کاست ها در هنگام بهره برداری ، نیازی به از مدار خارج کردن دستگاه وجود ندارد.

این سطح خالص مساحت پارچه های فیلتر بدون احتساب لبه های کاست ها ، قسمت های آب بند و … میباشد.

دیسک فیلتر
دیسک فیلتر

سیستم شستشو

با توجه به حصول بهترین راندمان در مرکز محل پاشش ، سیستم بک واش دستگاه های نوردیک واتر توسط یک موتور مخصوص حرکتی مخصوص داشته که باعث شسته شدن کاست ها با حداکثر راندمان میگردد.این امر موجب دستیابی به بالاترین ظرفیت ممکن پس از شستشوی فیلترها میگردد.

 

میکرو استرینر
میکرو استرینر

 

برای بالابردن سطح تماس تسمه و کاهش تنش برروی آن ، تسمه بر روی سیلندر اصلی نصب میگیردد.این طراحی باعث کاهش فشار برروی تسمه ، افزایش طول عمر تسمه و کاهش پارگی آن و همچنین کاهش فشار بر روی یاتاقان ها ، شفت و آب بندها میگیردد.

با توجه به عدم نیاز تسمه به روغن کاری، زنگ نزدن و تعویض آسان ، استفاده از تسمه را راه حلی ایده آل برای دیسک فیلتر میباشد.

میکرو استرینر

شستشو با اسید :

برای هر دیسک نازل های شستشو با مواد شیمیایی در نظر گرفته میشود.پارچه پس از مدتی توسط رسوباتی که با آب شسته نمیشوند کثیف شده و برای پاکسازی نیاز به شستشو با مواد شیمیایی دارند.ماده ی شیمیایی مورد استفاده عموما HCL  با غلظت ۱۳% میباشد.نازل ها از جنس سرامیک مقاوم در برابر خوردگی میباشند.

 

دیسک فیلتر
دیسک فیلتر

 

error: Content is protected !!