مقالات

ما را در تلگرام دنبال کنید   https://t.me/Process_Equipment    https://t.me/Process_Equipment

حذف آمونیاک آمونیاک ترکیبی بسیار خطرناک است زیرا موجب اختلال در تنفس آبزیان می شود. این ترکیب به راحتی داخل سلول
نیاز به آب ومحدودیت منابع آب شیرین در دسترس ، استفاده از آب شور را در راس نیاز های ما
نیروگاه های برق آبی یکی از روش های تولید برق می باشد که این روش به عنوان منابع پاک و
یک از اقداماتی که برای راه اندازی الکتروپمپ های سانتریفوژ مطرح می شود بستن شیر فلکه خروجی پمپ و بعد
محل استقرار پمپاژ آب برحسب شرائط محل متغير بوده و اغلب در محل برداشت آب (چاه ، چشمه ، رودخانه)
  ارتفاعي كه يك پمپ سانتريفوژ بتواند بالاتر از سطح آزاد آب قرار گيرد ارتفاع مكش ناميده مي شود .
سپتیک تانک معمولا مخزنی است که به صورت دو قسمت جدا از هم ساخته شده و حجم قسمت اول  سپتیک
یکی از مشکلاتی که در صنعت نفت و گاز وجود دارد خطر فوران چاه نفت و گاز در هنگام حفاری
تجهیزات سرچاهی: به منظر کنترل و بهره برداری از چاه نسبت به موقعیت و احتیاجات پیش بینی شده وسایلی روی
آب خام به صورت ثقلی به درام مرکزی وارد شده و از آنجا وارد کاست ها شده و از سطوح
error: Content is protected !!