تفاوت جداسازی ذرات در تصفیه آب صنعتی با روشهای متفاوت

غشاهای پلیمری شامل انواع اولترا فیلتراسیون (UF)، نانو فیلتراسیون (NF)، میکرو فیلتراسیون (MF)، اسمز معکوس (RO) است که کاربردهای بسیاری در صنایع آب و فاضلاب دارند. در اغلب موارد طراحی و ساخت تصفیه خانه های آب و فاضلاب با استفاده از سیستم های تصفیه غشایی به صورت پکیج تصفیه فاضلاب غشایی و سیستم های اسمز معکوس RO می باشد.

استفاده از این فرایندها به دلیل دارا بودن مزایایی  مانند کاهش مصرف انرژی، انتقال جرم با راندمان بالا و سهولت کاربرد ، اهمیت بسزایی در صنایع مختلف از جمله تصفیه خانه های صنعت آب و فاضلاب و پساب های صنعتی همچون تصفیه پساب های نفتی دارند.

در شکلهای زیر اندازه و نوع ذرات و روش جداسازی نشان داده شده است.

Related image

error: Content is protected !!