دسته بندی پمپها بر اساس استاندارد API 610

ZM Axially Split Case API 610 Horizontal Pump (BB1 type)

استاندارد API 610 به الزامات طراحی، خرید، ساخت و تست پمپ های سانتریفیوژ (گریز از مرکز) می پردازد. انواع پمپ های سانتریفیوژ بر اساس دسته بندی این استاندارد به شکل زیر تعریف می گردد.

Untitled (1)

 

پمپ های سانتریفیوژ را می توان مطابق جدول زیر دسته بندی کرد:

 

Untitled1-1024x310

 1. پمپ های OH افقی و یک مرحله ای (Horizontal Single Stage Overhung Pumps)

 • این نوع از پمپ های به صورت گسترده ای در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی کاربرد دارد. این نوع پمپ ها یک پروانه انفرادی آویزان دارند. کیسینک پمپ به صورت شعاعی جدا می شود و پمپ به صورت Centerline ساپورت می گردد (پایه پمپ از مرکز کیسینگ پمپ گرفته می شود). همچنین کیسیگ پمپ دارای یک محفظه یاتاقان و مجاری خنک کاری آب (به صورت اختیاری) می باشد. جانمایی مرسوم فلنج مکش در مرکز و فلنج خروج در بالا برای این پمپ ها تعریف می گردد. یک رینگ سایشی در جلو و پشت پروانه وجود دارد. پمپ بر روی یک Baseplate نصب می شود و با یک کوپلیگ منعطف به موتور متصل می گردد.مهم ترین مزیت این طراحی مناسب بودن آن برای کار در درجه حرارت بالا و راحتی بیرون آوردن روتور یا شفت و محفظه یاتاقان از کیسینگ بدون باز کردن لوله کشی متصل به پمپ.
 • فشار و دمای: پمپ های OH افقی و یک مرحله ای معمولا برای سریس هایی با فشار خروجی 45 barg و حداکثر درجه حرارت پمپاژ 425 درجه سانتیگراد و فشار مکش 20 barg مناسب می باشند.

Untitled

Horizontal Single Stage Overhung Pump

     2. پمپ های OH یک مرحله ای قائم (In-Line)

 • این نوع پمپ به صورت قائم همانند یک شیر در لوله کشی نصب می گردد. آن یک پروانه انفرادی آویزان دارد. کیسینگ به صورت شعاعی جدا می گردد و و دارای یک محفظه یاتاقان و مجاری خنک کاری آب (به صورت اختیاری) می باشد. جانمایی فلنج های آن به صورت هم مرکز با لوله و در خط می باشد (in-Line). در جلو و پشت پروانه رینگ سایشی وجود دارد. پمپ به طور استاده در لوله کشی بر روی یک پد می نشیند. موتور بر روی یک ساپورت ک به طور یکپارچه با پمپ ساخته می شود سوار می گردد و به صورت انعطاف پذیر به پمپ متصل می گردد. افقی و عمودی بودن پمپ به فضای مورد استفاده و بحث اقتصادی مربوط می شود. در مواردی که فضای کافی وجود ندارد یا اگر پمپ به صورت Inline نصب گردد در هزینه لوله کشی صرفه جویی می شود، می توان از پمپ عمودی OH استفاده نمود.
 • فشار و درجه حرارت: این پمپ ها معمولا در سرویس هایی با فشار خروجی 35 barg و حداکثر دمای پمپاژ 315 درجه سانتیگراد و فشار ساکشن 20 barg استفاده می شوند.

Untitled1

Vertical Single Stage Overhung (inline) Pump

 

3. پمپ های با موتور و گریبکس یکپارچه (Integral gear driven pumps)

 • نوع پمپ ها به یک گیریبکس یکپارچا با پمپ برای افزایش سرعت مجهز شده اند. پروانه پمپ مستقیماً بر روی شفت گیریبگس سوار می شود. بین پمپ و گیریبکس کوپلینگی وجود ندارد ولی گیریبکس به موتور به صورت انعطاف پذیر متصل می شود. این نوع پمپ ها به صورت افقی و عمودی می باشند. چیدمان فنج های پمپ به صورت در خط (In-line) برای حالت عمودی و ساکشن در انتها و خروجی در بالا برای حالت پمپ افقی می باشد. پمپ های چند مرحله ای به صورت افقی می باشند.
 • فشار و درجه حرارت: پمپ های یک مرحله ای معمولا برای سرویس های با فشار خروجی 145 barg، حداکثر درجه حرارت 345 درجه سانتیگراد و فشار ساکشن 69 barg مناسب می باشند. پمپ های چند مرحله ای برای سرویس های با فشار خروجی 258 barg، حداکثر دمای پمپاژ 260 درجه سانتیگراد و فشار ساکشن 69 barg مناسب می باشند.

هد بالا در پمپ توسط دور زیاد پروانه با سرعت 25000 rpm تامین می شود. چنین دورهای زیادی به NPSH زیادی نیاز دارد.

Untitled1

Single Stage Integral Gear Pump

     4. پمپ های BB یک مرحله ای افقی

 • این پمپ های برای ظرفیت های پمپاژ بالاتر از OH طراحی شده اند و پروانه این پمپ ها بین دو یاتاقان قرار می گیرد و این کار باعث کاهش انحراف شفت و تحمل وزن پروانه می شود. در نتیجه دو محفظه سیل وجود دارد. به طور معمول پمپ دارای دو مکشه (Double suction) و خروجی از دو سمت پره می باشد. چشمی بیشتر در پروانه مساحت مکش پره را در مقایسه با پروانه های یک مکشه بیشتر می کند و در نتیجه نیاز به NPSH در جریان های بالا، کاهش می یابد. کیسینگ فشاری به صورت شعاعی (Radially) یا محوری (Axially) جدا می گردد و به صورت مرکزی (Centerline) یا پایه ای (Foot) نصب می شود، دارای دو محفظه یاتاقان و مجاری خنک کاری آب به صورت اختیاری می باشد. جانمایی فلنج های در مدل شعاعی به صورت مکش و ساکشن در بالا می باشد و در مدل محوری به صورت ساکشن و مکش در کنار می باشد. پمپ بر روی یک Baseplate نصب می گردد و موتور توسط کوپلینگ انعطاف پذیر به پمپ وصل می گردد.
 • فشار و درجه حرارت: پمپ های یک مرحله ای معمولا برای سرویس های با فشار خروجی 145 barg، حداکثر درجه حرارت 345 درجه سانتیگراد و فشار ساکشن 69 barg مناسب می باشند.

پمپ های Centerline mounted radially split horizontal single stage between bearings معمولا برای سرویس های با فشار خروجی 45 barg و حداکثر دمای پمپاژ 427 درجه سانتی گراد و فشار مکش 35 barg مناسب می باشند. پمپ های Foot mounted axially split برای سرویس های با فشار خروجی 41 barg و حداکثر دمای پمپاژ 150 درجه سانتی گراد و فشار مکش 35 barg مناسب می باشند.

Untitled (4)

Horizontal Single Stage Between Bearing Pump

    5. پمپ های BB دو مرحله ای افقی

 • پروانه های این پمپ ها بین دو یاتاقان قرار می گیرد و این کار باعث کاهش انحراف شفت و تحمل وزن پروانه می شود. در نتیجه دو محفظه سیل وجود دارد. پروانه مرحله اول پمپ بسته به نیاز جریان می تواند دو مکشه یا یک مکشه باشد. چشمی بیشتر در پروانه مساحت مکش پره را در مقایسه با پروانه های یک مکشه بیشتر می کند و در نتیجه نیاز به NPSH در جریان های بالا، کاهش می یابد. کیسینگ فشاری به صورت شعاعی (Radially) یا محوری (Axially) جدا می گردد و به صورت مرکزی (Centerline) یا پایه ای (Foot) نصب می شود، دارای دو محفظه یاتاقان و مجاری خنک کاری آب به صورت اختیاری می باشد. جانمایی فلنج های در مدل شعاعی به صورت مکش و ساکشن در بالا می باشد و در مدل محوری به ضورد ساکشن و مکش در کنار می باشد. پمپ بر روی یک Baseplate نصب می گردد و موتور توسط کوپلینگ انعطاف پذیر به پمپ وصل می گردد.
 • فشار و درجه حرارت: پمپ های Centerline mounted radially split horizontal two stage between bearings معمولا برای سرویس های با فشار خروجی 55 barg و حداکثر دمای پمپاژ 427 درجه سانتی گراد و فشار مکش 35 barg مناسب می باشند. پمپ های Foot mounted axially split برای سرویس های با فشار خروجی 82 barg و حداکثر دمای پمپاژ 200 درجه سانتی گراد و فشار مکش 35 barg مناسب می باشند.

Untitled (5)

Horizontal Two Stage Between Bearing Pump

    6. پمپ های BB چند مرحله ای افقی

 • پمپ های چند مرحله افقی معمولا در حدود 14 پروانه دارند که بین دو یاتاقان قرار می گیرند. پروانه مرحله اول پمپ بسته به نیاز جریان می تواند دو مکشه یا یک مکشه باشد. کیسینگ فشاری به صورت شعاعی (Radially) یا محوری (Axially) جدا می گردد و به صورت مرکزی (Centerline) یا پایه ای (Foot) نصب می شود، دارای دو محفظه یاتاقان و مجاری خنک کاری آب به صورت اختیاری می باشد. پمپ بر روی یک Baseplate نصب می گردد و موتور توسط کوپلینگ انعطاف پذیر به پمپ وصل می گردد.
 • فشار و درجه حرارت: پمپ های Axially split multistage between bearing معمولا برای سرویس های با فشار خروجی 130 barg و حداکثر دمای پمپاژ 200 درجه سانتی گراد و فشار مکش 35 barg مناسب می باشند. پمپ های Radially split multistage between bearing برای سرویس های با فشار خروجی 400 barg و حداکثر دمای پمپاژ 427 درجه سانتی گراد و فشار مکش 35 barg مناسب می باشند.

Untitled (6)

Horizontal Multi Stage Between Bearing Pump (Single Casing)1

Untitled (7)

Horizontal Multi Stage Between Bearing Pump (Double Casing)2

   7. پمپ های عمودی معلق با پیت تر (Vertically Suspended-Wet Pit)

 • این نوع پمپ ها عمودی هستند و بخشی از آنها در سیال پمپاژی قرار می گیرد. آنها ممکن هست تک مرحله ای یا چند مرحله ای، همراه با ولوت یا دیفیوزر و با پروانه بسته یا نیمه باز باشند. شفت پمپ توسط یاتاقان شعاعی ساپورت می گردد. این یاتاقان توسط سیال پمپاژی روانکاری می گردد. هنگامی که سیال پمپاژ برای روانکاری مناسب نباشد، شفت پمپ را در یک تیوب قرار داده و از سیال پمپاژ ایزوله می کنند و یک سیال رانکاری کننده به تیوب تزریق می گردد. این نوع پمپ ها معمولا برای چاه آب استفاده می گردند ولی کاربردشان به آب ختم نمی شود.
 • فشار و درجه حرارت: پمپ های Vertically suspended wet pit معمولا برای سرویس های با فشار خروجی 35 barg و حداکثر دمای پمپاژ 200 درجه سانتی گراد و فشار مکش 7 barg مناسب می باشند.

Untitled (8)

Vertically Suspended Wet Pit Pump

    8. پمپ های عمودی معلق با کیسینگ دوبل (Vertically Suspended-Double Casing)

 • این نوع پمپ یک پمپ با کیسینگ دوبل که می تواند یک یا چند مرحله ای باشد. این نوع پمپ اغلب زمانی که NPSH کمی داریم و در سرویس های با هد بالا که تعداد زیاد مرحله (پروانه) مورد نیاز اجازه استفاده از پمپ های افقی را به علت خمیدگی زیاد شفت پمپ نمی دهد. آنها ممکن هست تک مرحله ای یا چند مرحله ای، همراه با ولوت یا دیفیوزر و با پروانه بسته یا نیمه باز باشند. شفت پمپ توسط یاتاقان شعاعی ساپورت می گردد. این یاتاقان توسط سیال پمپاژی روانکاری می گردد. این نوع پمپ در کاربردهای آب و هیدروکربن استفاده می گردد.
 • فشار و درجه حرارت: پمپ های عمودی معلق با کیسینگ دوبل معمولا برای سرویس های با فشار خروجی 90 barg و حداکثر دمای پمپاژ 260 درجه سانتی گراد و فشار مکش 20 barg مناسب می باشند.

Untitled (9)

Vertically Suspended Double Casing Pump

 

 

 

error: Content is protected !!