مقالات

ما را در تلگرام دنبال کنید   https://t.me/Process_Equipment    https://t.me/Process_Equipment

نیاز به آب ومحدودیت منابع آب شیرین در دسترس ، استفاده از آب شور را در راس نیاز های ما
نیروگاه های برق آبی یکی از روش های تولید برق می باشد که این روش به عنوان منابع پاک و
یک از اقداماتی که برای راه اندازی الکتروپمپ های سانتریفوژ مطرح می شود بستن شیر فلکه خروجی پمپ و بعد
محل استقرار پمپاژ آب برحسب شرائط محل متغير بوده و اغلب در محل برداشت آب (چاه ، چشمه ، رودخانه)
  ارتفاعي كه يك پمپ سانتريفوژ بتواند بالاتر از سطح آزاد آب قرار گيرد ارتفاع مكش ناميده مي شود .
سپتیک تانک معمولا مخزنی است که به صورت دو قسمت جدا از هم ساخته شده و حجم قسمت اول  سپتیک
یکی از مشکلاتی که در صنعت نفت و گاز وجود دارد خطر فوران چاه نفت و گاز در هنگام حفاری
تجهیزات سرچاهی: به منظر کنترل و بهره برداری از چاه نسبت به موقعیت و احتیاجات پیش بینی شده وسایلی روی
آب خام به صورت ثقلی به درام مرکزی وارد شده و از آنجا وارد کاست ها شده و از سطوح
فیلتر های اتوماتیک خودشوینده جهت حذف ذرات معلق (Suspended Solids ) تا 10 میکرون و کاهش کدورت آب مورد استفاده
error: Content is protected !!